Výstavba cyklomagistrály, ktorá spojí Žilinu s Terchovou je ukončená, trasa prechádza cez desať drevených mostov


Foto: Výstavba cyklomagistrály, ktorá spojí Žilinu s Terchovou je ukončená, trasa prechádza cez desať drevených mostov
Galéria: 10 fotiek
Foto: Facebook/MTB cyklotrasy

Cyklotrasa vedúca od žilinského Vodného diela cez obec Varín až do Terchovej je dokončená. Šírka vozovky je 2,5 m a celková dĺžka trasy je necelých 15 kilometrov.

Stavba kopíruje rieku Varínka a prechádza katastrálnym územím obcí Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín, Gbeľany, Nededza, Teplička nad Váhom a Terchová. V rámci tohto úseku sa postavilo desať veľkých mostov s rozponom 30 až 55 metrov a šesť lávok v dĺžke 10 až 40 metrov.

„Mosty sú z drevených lepených nosníkov, deväť mostov je prestrešených. Všetky mosty a lávky sú riešené tak, aby svojou architektúrou zapadli do prostredia krajiny. Projekčne sú navrhnuté tak, že vychádzali z prvkov tradičnej miestnej ľudovej architektúry,“ uvádza oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra

Povrchy cyklotrasy sú asfalt a štrkodrva. Asfalty sú realizované pri obciach a napojeniach na existujúce cesty a v celom úseku v obci Teplička nad Váhom, Nededza a Varín. Štrkodrva je všade pri toku rieky Varínka, kde prechádzame 5. stupňom ochrany prírody.

Zároveň sú ďalšie oblasti pri rieke Varínke vyhlásené v sústave chránených území NATURA2000, kde bol podľa rozhodnutia Oblastného úradu životného prostredia požadovaný tento typ povrchu.

 Prečítajte si viac: