Malí pacienti na detskom oddelení v Žiline zabúdajú pri zábave v nemocničnej škole na svoje ťažkosti


Foto: Malí pacienti na detskom oddelení v Žiline zabúdajú pri zábave v nemocničnej škole na svoje ťažkosti Foto: Facebook/Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Myšlienky detí so zdravotnými ťažkosťami rozptýlili v prvý školský deň príjemné povinnosti. Nový školský rok sa totiž začal aj v Základnej škole s Materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Žiline, ktorú navštevujú školopovinní pacienti hospitalizovaní na oddelení pediatrie a pediatrickej ortopédie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline.

Základná a materská škola, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy J. M. Hurbana 36, Žilina, vzdeláva hospitalizované deti v žilinskej nemocnici už 98 rokov. Svoj čas trávia malí pacienti v interaktívnej učebni Osmijanko spolu s pani učiteľkou, ktorá podľa závažnosti zdravotného stavu navštevuje deti aj priamo na izbách.

„Mnoho detí i rodičov to zväčša prekvapí, no školským povinnostiam sa u nás nevyhnú. Denne sa učia, aby oproti svojim spolužiakom nezameškali učivo a po príchode domov sa mohli plynule vrátiť do školy,“ vysvetlil riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík, podľa ktorého sa žiaci do nemocničnej školy, kde sa nepíšu diktáty ani písomky, dokonca tešia. 

„Vyučovacie hodiny prebiehajú trochu inak, keďže sú to predsa len pacienti, ktorí majú určité zdravotné problémy, takže sa vzdelávajú ľahkou a zábavnou formou. Učenie je pre nich viac-menej hrou a aspoň na chvíľu zabúdajú na to, že sú v nemocnici,“ doplnil riaditeľ FNsP Žilina.  

V minulom školskom roku navštevovalo základnú a materskú školu v žilinskej nemocnici takmer tisíc detí, z toho 355 mladšieho školského veku a 612 staršieho školského veku.

Prečítajte si viac: