Hasiči boli pri cisterne na Košickej ulici v Žiline maximálne opatrní, chemikália v nej prudko reaguje s vodou


Foto: Hasiči boli pri cisterne na Košickej ulici v Žiline maximálne opatrní, chemikália v nej prudko reaguje s vodou

K dočasnému uzatvoreniu Košickej ulice v Žiline v utorok 23. augusta a v nasledujúci deň 24. augusta došlo z dôvodu požiaru nákladného vozidla s cisternou. Tá podľa slov vrchného inšpektora Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline Karola Kántora prevážala difenylmetán 4,4’-diizokyanát, ktorý je chemikáliou vhodnou na ďalšiu syntézu. Vzhľadom na jej vlastnosti museli príslušníci HaZZ zasahovať s maximálnou opatrnosťou.

Predmetná látka je v štandardných podmienkach okolia chemicky stabilná, no v prípade kontaktu s vodou by mohlo dôjsť k búrlivej reakcii a k tvorbe nebezpečných výparov či splodín. V bezpečnostnej karte sa preto v inštrukciách pre záchranné zložky uvádzajú ako jediné vhodné možnosti hasenia tie, pri ktorých sa využíva oxid uhličitý alebo suchý prášok.

Hasiči v momente príchodu na miesto komunikovali s Operačným strediskom, ktoré zasahujúcim príslušníkom poskytlo logistickú prípravu pred riskantným zásahom. Pred samotným hasením došlo aj ku kontrole cisterny, z dôvodu možného poškodenia a následného unikania prevážanej látky.

Pred chemikáliou varovali zasahujúcich hasičov i pokyny z bezpečnostnej karty. „Nezostávajte v nebezpečnej zóne bez izolačného dýchacieho prístroja. Aby ste zabránili kontaktu s pokožkou, dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť a noste vhodný ochranný odev,“ uvádza karta chemikálie, ktorá má potenciálne i karcinogénne účinky.


K uzavretiu vozovky pre účastníkov cestnej premávky tak došlo aj z dôvodu ochrany zdravia verejnosti, pričom následky požiaru mali byť pôvodne odstránené ešte v deň nehody. Žilinčanov však napokon prekvapila skutočnosť, že premávka sa vrátila plne do normálu až o deň neskôr.

Vozidlo, ktoré zachvátil požiar, patrí maďarskej firme. Tá bezprostredne vyslala na miesto náhradnú cisternu, do ktorej mala byť chemikália prečerpaná. Vodič zo susednej krajiny však musel naplniť svoju povinnosť prestávky na hraniciach a tak sa napokon mohol na miesto dostaviť až v stredu 24. augusta v dopoludňajších hodinách.

Riešenie situácie sa však odsunulo až do večerných hodín, pretože premávka v čase príjazdu náhradnej cisterny zhustla a pri uzavretí cesty by opätovne vznikli kolóny na celom území mesta a v jeho okolí. K prečerpaniu látky došlo až krátko po 21.00 hod., keď cestná premávka nebola príliš intenzívna.

Prečítajte si viac: