Žilinská samospráva zbavuje mesto odumretých drevín, ktoré predstavujú pre svoje okolie reálne riziko


Foto: Žilinská samospráva zbavuje mesto odumretých drevín, ktoré predstavujú pre svoje okolie reálne riziko Foto: Ilustračné

Na území mesta Žilina aktuálne prebieha havarijný výrub drevín, ktoré vzhľadom na svoje umiestnenie a stav ohrozujú zdravie a životy obyvateľov, návštevníkov a aj ich majetok. Podľa mesta ide konkrétne o 27 kusov drevín rôzneho druhu, ktoré by v budúcnosti mohli spôsobiť škody.

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka či pri hrozbe vzniku značnej škody na majetku, sa pri výrube súhlas orgánu ochrany prírody nevyžaduje,“ spresnil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Lokality, v ktorých prebieha výrub:

 • Centrum
  Pod Hôrkou, Predmestská, Veľká Okružná,
 • Hliny
  Severná, Hlinská, Gabajova, Bajzova, Suvorovova, Juraja Fándlyho, Lichardova, Lichardova parčík,
 • Vlčince
  Námestie Ľ. Fullu, Slovanská, Nanterská, Piešťanská, Vysokoškolákov, ZŠ Martinská,
 • Solinky
  Limbová, MHD zastávka Smreková, Javorová,
 • Hájik
  Juraja Hronca.


Prečítajte si viac: