Nevyplatení dodávatelia z tunela Višňové podávajú trestné oznámenia aj podnet na Európsky úrad pre boj proti podvodom


Foto: Nevyplatení dodávatelia z tunela Višňové podávajú trestné oznámenia aj podnet na Európsky úrad pre boj proti podvodom

V utorok 16. augusta prebiehalo na pôde Národnej diaľničnej spoločnosti rokovanie, na ktorom sa malo rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s nevyplatenými zákazkami dodávateľov z tunela Višňové.

Za dlžníkov boli označené spoločnosti TUBAU a Cestné stavby, o vyrovnanie dlhov však boli alternatívne priamo požiadané aj spoločnosti PORR, SKANSKA či samotná Národná diaľničná spoločnosť.

Na osobnom rokovaní malo dôjsť k prejednaniu spôsobu uhradenia všetkých záväzkov dlžníkov, a to spôsobom vzájomného započítania pohľadávok. Firmy s nevyplatenými dlhmi opäť ubezpečovali dodávateľov, že svoje záväzky chcú vysporiadať.

Dodávatelia na rokovaní predložili viaceré návrhy na vyriešenie situácie, avšak ani po siedmych dňoch od rokovania nedostali žiadne stanovisko od kompetentných zo spoločnosti TUBAU a spol., ani ich právneho zástupcu. Z tohto dôvodu Okresný súd Bratislava 1 začína v tejto veci konkurzné konanie voči dlžníkovi TUBAU a. s.

„Na základe udalostí, ktoré sa udiali, sme sa rozhodli osloviť a poprosiť o pomoc Národnú diaľničnú spoločnosť, firmy PORR a SKANSKA, aby sme aj bez účasti TUBAU a spol. našli spoločne cestu z tejto situácie, tak ako nám to aj spoločnosť PORR navrhovala,“ uvádza v otvorenom liste konateľ spoločnosti JHS SLOVAKIA, s. r. o. Slavomír Juhas.

V závere listu taktiež informoval o tom, že nevyplatení dodávatelia sa rozhodli spoločne podať trestné oznámenia a pripravujú aj podanie podnetu na Európsky úrad pre boj proti podvodom. 


Prečítajte si viac: