Nevyplatení dodávatelia z tunela Višňové zverejnili otvorený list, sú pred krachom a žiadajú osobné rokovanie


Foto: Nevyplatení dodávatelia z tunela Višňové zverejnili otvorený list, sú pred krachom a žiadajú osobné rokovanie

Zástupcovia a pracovníci viacerých súkromných firiem, ktoré pracujú na výstavbe tunela Višňové a diaľničného úseku D1, usporiadali vo štvrtok 4. augusta na pracovisku Dubná Skala pokojný protest. Súčasťou plánovaného stretnutia bolo aj zverejnenie otvoreného listu pre kompetentných, ktorí majú voči zhotoviteľom niekoľko nevyrovnaných pohľadávok.

Na liste podpísaní a nevyplatení zhotovitelia sa na kompetentných obracajú s dôverou a nádejou, že sa nezopakuje scenár spoločnosti Váhostav, ktorý spôsobil krach viacerých slovenských firiem a živnostníkov. V liste je upresnené aj to, ako sa dodávatelia snažili docieliť vyplatenie dlhov prostredníctvom telefónnych dohovorov, e-mailov, listov či verejných prehovorov v médiách. Situácia sa však napriek tomu nezlepšila.

Za dlžníkov boli označené spoločnosti TUBAU a Cestné stavby, no o vyrovnanie dlhov boli alternatívne priamo požiadané aj spoločnosti PORR, SKANSKA či samotná Národná diaľničná spoločnosť. „Nakoľko prešlo niekoľko mesiacov odkedy sme obdržali čiastočné úhrady faktúr a naše firmy spolu so stovkami zamestnancov sú pred krachom, prosíme Vás o osobné stretnutie so všetkými zainteresovanými stranami,” uvádza sa v liste.


Na stretnutí, ktoré sa má uskutočniť najneskôr do 12. augusta, majú byť prijaté konkrétne kroky a dôjde aj k podpisu Memoranda s konkrétnym postupom riešenia situácie. „Na osobnom rokovaní by malo dôjsť k prejednaniu spôsobu uhradenia všetkých záväzkov dlžníkov, a to spôsobom vzájomného započítania pohľadávok,” pokračujú nevyplatení zhotovitelia.

O netransparentnej situácii a zlej skúsenosti s firmami PORR, s. r. o. a SKANSKA, a. s. chcú zároveň informovať ich materské firmy v Rakúsku a Švédsku. Pre neúnosnosť situácie bude zároveň podané trestné oznámenie a pre problém s firmou TUBAU, a. s. bude podaný podnet na Národný úrad pre OLAF, konkrétne pre sieť AFCOS, ktorá slúži pre koordináciu boja proti podvodom.

Pokiaľ do uvedeného termínu nedôjde k rokovaniam bude odštartovaná vlna protestov. „Začneme pokojné protesty medzi Ružomberkom a Žilinou, pri Tuneli Višňové, pri sídle NDS, pri sídlach spoločností SKANSKA a PORR, ako aj na hranici s Rakúskom,” upresňuje sa v liste.Prečítajte si viac: