Nevyplatení dodávatelia z tunela Višňové plánujú protest, splatné záväzky im nevyrovnali ani po mesiacoch


Foto: Nevyplatení dodávatelia z tunela Višňové plánujú protest, splatné záväzky im nevyrovnali ani po mesiacoch Foto: Národná diaľničná spoločnosť

Závažnosť situácie ohľadom nevyplatenia pracovníkov na tuneli Višňové a diaľničnom úseku D1 pri Žiline sa stupňuje. Napriek niekoľkomesačnej snahe dosiaľ nedošlo k vyrovnaniu dlhov voči zhotoviteľom. Zástupcovia a pracovníci viacerých súkromných firiem sa preto rozhodli dňa 4. augusta o 13.00 hod na pracovisku Dubná Skala usporiadať pokojný protest. 

Národná diaľničná spoločnosť vysúťažila na dostavbu diaľnice D1 pri Žiline ako zhotoviteľa firmu SKANSKA. Tá si následne vo vlastnej réžii zabezpečila svojich subdodávateľov, ktorí sa od začiatku stavby podieľajú na prácach. Každá z týchto firiem si pritom môže zabezpečiť ďalších subdodávateľov, čím sa celá reťaz zapojených spoločností predlžuje. 

Dnes zhotovitelia upozorňujú na opakujúci sa scenár spoločnosti Váhostav. „Našim firmám, ktoré sú na kolenách, a stovkám rodín našich zamestnancov hrozí reálny krach a bankroty. Preto sme kvôli závažnosti situácie a nezáujmu kompetentných vyriešiť problém, pristúpili k vyjadreniu našej nevôle,” uviedol Slavomír Juhas, konateľ firmy JHS SLOVAKIA.

Firmy smerovali svoje snahy, prosby a žiadosti ku všetkým kompetentným. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Národná diaľničná spoločnosť a firmy SKANSKA, PORR a TUBAU však situáciu dosiaľ nezvrátili. Preto práve ku nim budú smerovať slová zhotoviteľov a podzhotoviteľov z otvoreného listu, ktorý verejne zaznie na proteste.

Konatelia dotknutých firiem, ktorí vykonávali na stavbe diaľnice pri Žiline viaceré tesárske, betonárske a železiarske práce, sa meškajúcich platieb domáhali aj pri stretnutí 26. mája. Vtedy minister dopravy Andrej Doležal pracovníkov upokojoval so slovami, že kompetentní „majú záujem, aby vzťahy boli korektné a aby stavba zároveň napredovala.


Prečítajte si viac: