Na Solinkách mali pred tromi rokmi vyriešiť nevyspádovanú cestu po rekonštrukcii zastávky. Dodnes je v pláne


Foto: Na Solinkách mali pred tromi rokmi vyriešiť nevyspádovanú cestu po rekonštrukcii zastávky. Dodnes je v pláne

V rámci komplexnej rekonštrukcie zastávok mestskej hromadnej dopravy, ktorá prebieha v Žiline už niekoľko rokov, sa obnovila aj tá na ulici Jaseňová na sídlisku Solinky. Po ukončení prác však na ceste zostali nedostatky, pričom samospráva prisľúbila ich vyriešenie do niekoľkých mesiacov.

Priestor vymedzený pre vozidlá verejnej dopravy je vyspádovaný tak, aby dažďová voda odtekala do kanalizácie. Výškovo sa ale nachádza nad zvyšnou častou vozovky, ktorá vedie popri zastávke. Tá je taktiež vyspádovaná smerom k dažďovej kanalizácií, avšak, po rekonštrukcií tu vznikla jama, kvôli ktorej sa voda do kanalizácie nedostane.

Táto priehlbina meria v niektorých miestach aj viac ako 15 centimetrov. V prípade daždivého počasia, alebo v zimných mesiacoch aj pri roztápaní snehu, sa cesta zaplaví vodou, ktorá nemá kam odtekať. Na pomerne frekventovanú cestu niekedy vyteká voda aj z neďalekej lúky.

Mesto Žilina problém zaevidovalo ešte v roku 2018, riešiť ho však plánovalo až počas najbližšej jari v roku 2019. Oprava mala byť vtedy závislá od poveternostných podmienok. „V tejto lokalite je nutné vykonať výškovú úpravu miestnej komunikácie. Vzhľadom na poveternostné vplyvy sa úprava komunikácie bude riešiť v jarných mesiacoch v rámci údržby,“ potvrdila vtedajšia hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Od sprevádzkovania zrekonštruovanej zastávky mestskej hromadnej dopravy uplynuli viac ako tri roky a obyvatelia na opravu stále čakajú. Jej priorita v poradí opráv je pre samosprávu pravdepodobne veľmi nízka. Problém je totiž ďalej zaradený v pláne už takmer štyri roky.

„Mesto Žilina má v pláne vyspádovanie miestnej komunikácie, čo je potrebné zrealizovať súvisle na predmetnej komunikácii. Je to evidované v pláne a bude zrealizované v závislosti od finančných a kapacitných možností. Taktiež na základe dôležitosti opráv miestnych komunikácii, ktoré sú evidované,“ potvrdila Katarína Gazdíková z mestského úradu v Žiline.

Galéria: 4 fotky

Prečítajte si viac: