Od dnešného dňa sa zvýši suma životného minima. Zvýšenie dávok pozitívne ovplyvní najmä domácnosti v riziku chudoby


Foto: Od dnešného dňa sa zvýši suma životného minima. Zvýšenie dávok pozitívne ovplyvní najmä domácnosti v riziku chudoby Foto: ilustračné

Od piatka 1. júla 2022 sa suma životného minima sa zvýši o 7,5 % na 234,42 €. Narastie tak takmer 60 príspevkov a dávok, ktoré sú na rast minima naviazané, ako je rodičovský príspevok či prídavok na dieťa. 

Výška životného minima ovplyvňuje státisíce ľudí na Slovensku. Jeho nárast pozitívne ovplyvní najmä domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktoré sú prijímateľmi niektorej z dávok, príspevkov, daňových úľav alebo ich kombinácie. 

Sumy životného minima sa zvýšia nasledovne:

  •  ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu suma 218,06 € sa upravuje na 234,42 € mesačne, čo predstavuje zvýšenie o 16,36 €
  • ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu suma 152,12 € mesačne sa upravuje na 163,53 € mesačne, čo predstavuje nárast o 11,41 €
  • ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa suma 99,56 € mesačne sa upravuje na 107,03 € mesačne, čo je prírastok 7,47 €

Vyššie sumy životného minima budú mať podľa ministra práce Milana Krajniaka pozitívny vplyv na hospodárenie domácností a ich príjmy. Pôjde predovšetkým o domácnosti s deťmi, ktoré poberajú štátne sociálne dávky, ďalej domácnosti, ktoré sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi, a domácnosti fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím či poberateľom trinásteho dôchodku. 

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu.

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky v 1. štvrťroku 2022 oproti 1. štvrťroku 2021 dosiahol hodnotu 1,075 a bol nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností v apríli 2022 oproti aprílu 2021.

„Do pozornosti dávame zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi sa zvýši o viac ako 104 € pre náhradného rodiča, ktorý sa stará o dvoch súrodencov. Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi narastie až o 177 €,” uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tieto príspevky sa menia v súvislosti s novelou zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Nejde teda iba o zmeny spôsobené navýšením životného minima, ale aj zmenou legislatívneho nastavenia týchto príspevkov.