Žilinská poliklinika ŽILPO oslavuje 20. výročie. Od roku 2002 prešla výraznými zmenami a priniesla mnohé inovácie


Foto: Žilinská poliklinika ŽILPO oslavuje 20. výročie. Od roku 2002 prešla výraznými zmenami a priniesla mnohé inovácie
Galéria: 5 fotiek

Žilpo poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s viac ako 40-tisíc obyvateľmi. Za dvadsať rokov ho navštívilo už viac ako 5,6 milióna pacientov zo Slovenska aj zo zahraničia a vykonalo sa tam viac než 10 miliónov lekárskych vyšetrení. Poliklinika poskytuje jednodňovú zdravotnú starostlivosť, prevádzkuje magnetickú rezonanciu aj očné centrum Vikom.

Žilinská súkromná spoločnosť ŽILPO, s. r. o. prevzala v júni 2002 polikliniku na sídlisku Vlčince so značne amortizovaným prístrojovým vybavením a budovou v nevyhovujúcom stave. Problematické boli najmä zatekajúce strechy, netesniace okná, nevhodná elektroinštalácia či praskajúca kanalizácia.

Výstavba budovy polikliniky odštartovala v osemdesiatych rokoch a trvala približne 8 rokov. Samotná dĺžka výstavby a vtedajšie použité materiály sa podpísali na celkovom zlom stave budovy. Schátraný objekt s množstvom konštrukčných chýb a zastaranou zdravotníckou technikou bol pre spoločnosť Žilpo s. r. o. obrovskou výzvou.

Od prevzatia polikliniky v roku 2002 sa bez prerušenia prevádzky postupne vykonali rekonštrukčné práce od suterénu až po strechy, súčasne sa začala obnovovať aj prístrojová technika. To čo však môžu pacienti a návštevníci polikliniky vidieť na prvý pohľad je aj vzhľad polikliniky, ktorý sa významne zmenil nielen z vonkajšej strany ale najmä  v interiéroch.

„Zrekonštruovali sme schodiská, spoločné priestory, čakárne pacientov, výťahy, vymenili všetky okná a dvere na poliklinike, budova bola zateplená a dostala nový imidž. Počas 20 rokov investovala spoločnosť Žilpo do budov a prístrojovej techniky a zdravotníckych technológií už viac ako 18 miliónov eur,“ spresňuje MUDr. Štefan Zelník PhD, riaditeľ Žilpo s. r. o.


Zariadenie v súčasnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť v 50 ambulanciách všeobecných lekárov, stomatológov i špecialistov. Okrem toho pracoviskom dialýzy s nefrologickou ambulanciou, pracoviskom zubnej techniky,  RTG a magnetickej rezonancie, fyzioterapeutickým a rehabilitačným pracoviskom komplexnými službami a centrálnym laboratóriom.

„Je na mieste uviesť, že nie všetci lekári sú aj zamestnancami spoločnosti Žilpo, v našom zariadení je viacero samostatne pracujúcich lekárov a zdravotných sestier, ktorí sú už neodmysliteľnou súčasťou kolektívu polikliniky,“ dodáva MUDr. Zelník.

V poliklinike vznikli nové zariadenia, ktoré slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako lekáreň – jediná robotizovaná lekáreň  na severe Slovenska, výdajňa zdravotníckych pomôcok, očné centrum Vikom, nová budova pre magnetickú rezonanciu, rekonštrukcia priestorov rehabilitácie, očná optika.

Samostatnou kapitolou bola rekonštrukcia výťahov a výstavba operačných sál pre jednodňovú chirurgiu a nadstavba 7. poschodia, ktoré slúži administratívnym činnostiam polikliniky tak, aby všetky ostatné podlažia mohli byť využité pre zdravotnú starostlivosť.

Medzi najnáročnejšie investície počas tohto obdobia patrilo vybudovanie pracovísk jednodňovej chirurgie s celkovo piatimi operačnými sálami a lôžkovou časťou s 18 lôžkami pre pacientov. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť poskytuje Žilpo v deviatich odboroch (chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, otorinolaryngológia, urológia, pediatrická urológia, úrazová chirurgia a ortopédia).


„Od roku 2006 tak môžu naši pacienti naplno využívať najmodernejšie liečebné postupy ako napríklad laparoskopické operácie žlčníka, slepého čreva, brušných prietrží, operácie kĺbov, laparoskopické gynekologické vyšetrenia v celkovej anestézii, endoskopické rozrušenie zrastov, endoskopické operácie prínosových dutín či endoskopické adenotómie a tonzilektómie,“ hovorí ďalej riaditeľ polikliniky.

Žilpo vybudovalo aj pracovisko rádiológie s novou technológiou RTG a sonografickým prístrojmi či v roku 2007 prišlo s prvým pracoviskom magnetickej rezonancie na poliklinickom zariadení v rámci Slovenska. Dnes už v poradí tretí prístroj na vyšetrenia magnetickou rezonanciou spĺňa nielen všetky požiadavky pre modernú  rádio diagnostiku ale umožnil i rozvoj intervenčnej rádiológie a nových diagnostických pre pacienta vysoko šetrných metód.

Ďalej bolo zriadené centrálne klinické laboratórium so širokou škálou hematologických, biochemických a serologických vyšetrení . Išlo o jedno z prvých poliklinických pracovísk, ktoré bolo doplnené o pracovisko pre vyšetrenia na báze molekulárnej biológie technikou polymerázovej reakcie (RT PCR).

Okrem toho pribudlo tiež pracovisko rehabilitácie a fyzioterapie prispôsobené nielen priestorovo ale i technologicky požiadavkám pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v odbore.  V súčasnosti poskytuje rehabilitáciu aj pre pacientov s tzv. „postkovidovým“ syndrómom alebo „dlhým kovidom“    a to vrátane oxygenoterapie v hyperbarickej komory pod dohľadom lekára a erudovaného zdravotníckeho personálu.


Neoddeliteľnou súčasťou polikliniky je samostatné pracovisko prvého žilinského očného   centra Vikom s. r. o.,  ktoré od roku 2003 okrem komplexného vyšetrenia očí  vykonáva operácie katarakty, glaukomu,  laserové  operácie dioptrických chýb najmodernejšími laserovými technológiami, plastické operácie okolia oka a mnohé ďalšie zákroky.

„V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú to hlavne operácie sivého zákalu, zeleného zákalu, laserové refrakčné operácie a plastické operácie v okolí oka. Pracovisko disponuje vlastným operačným traktom s dvomi operačnými sálami pre refrakčnú chirurgiu a pre laserové operácie, ktoré sú vybavené špičkovou technológiou spoločnosti Alcon,“ hovorí ďalej riaditeľ Zelník.

Posledným prírastkom bol nový femtosekundový excimerový prístroj najnovšej generácie, ktorý inštalovali v máji tohto roku. Neoddeliteľnou súčasťou polikliniky zvyšujúcou komfort pacientov je lekáreň a výdajňa zdravotníckych pomôcok s príjemným prostredím so štyrmi výdajnými okienkami s robotickým výdajným systémom a najmä ústretovým profesionálnym personálom.

Míľniky polikliniky Žilpo:

 • 2003 – otvorenie očného centra Vikom ako excimerového pracoviska,
 • 2006 – dobudovanie klinických laboratórii pre celú polikliniku a jej spádovú oblasť,
 • 2006 – otvorenie prvého pracoviska jednodňovej zdravotnej starostlivosti – jednodňovej chirurgie na severe Slovenska,  s vlastnými operačnými sálami a pooperačnými izbami pre pacientov,
 • 2006 – prvá magnetická rezonancia v rámci oddelenie radiodiagnostiky tzv. otvorený „C“ systém,
 • 2006 – otvorenie kardiologickej ambulancie s funkčnou diagnostikou,
 • 2007 – pracovisko pracovnej zdravotnej služby a preventívnej medicíny,
 • 2007 – Poliklinické pracoviska Žilpo s.r.o. získali certifikát kvality ISO 9001,
 • 2008 – Komplexná výmena okien a zateplenie   budovy polikliniky,
 • 2009 – komplexné pracoviská pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť  s využitím eurofondov 3 nové operačné sály s trojstupňovou filtráciou vzduchu plne klimatizované , 11 pooperačných lôžok v plne vybavených izbách, výmena výťahov a nadstavba 7 poschodia budovy,
 • 2009 – nové priestory pre všeobecných lekárov a rehabilitačného lekára,
 • 2010 – dermatoskop pre diagnostiku kožných chorôb,
 • 2010 – robotizovaná lekáreň – prvá svojho druhu v SR,
 • 2013 – Nové priestory pre bufet , optiku a zdravotnícke pomôcky,
 • 2013 – Rekonštrukciou priestorov na prízemí  boli pripravené podmienky pre dve nové ambulancie,
 • 2014 – Vybudovanie nových priestorov pre magnetickú rezonanciu s technológiou 1,5 Tesla – uzavretý systém spoločnosti Siemens,
 • 2015 – nové vybavenie pre endoskopické operácie pre jednodňovú,
 • 2016 – V príprave pre stavebné konanie je prístavba hlavného vchodu do budovy,
 • 2017– ORL ambulancie vrátane výmeny audio komory. Zakúpenie prístroja na oxygenoterapiu pre pacientov najmä s chirurgickými a neurologickými indikáciami,
 • 2018 – vybavenie pracoviska fyzioterapie a rehabilitácie hyperbarickou komorou pre oxygenoterapiu,
 • 2019 – vybudovanie stacionáru pre ORL , oprava stávajúcich parkovísk   zabezpečovací systém -  závory, kamery pre vjazd na parkoviská,
 • 2020 – COVI D 19 vybavenie budovy a prevádzkových priestorov ozónovou dezinfekciou vzduchu a dezinfekčnými zariadeniami,  posilnenie laboratórnej zložky – prvé poliklinické akreditované laboratórium pre RT PCR ,  prvé poliklinické pracovisko s certifikovaným odberovým miestom,
 • 2021 – Nový  prístroj pre vyšetrenia magnetickou rezonanciou spoločnosti Siemens v poradí už tretí v existencii Žilpo s.r.o.,
 • 2022 – Obstaranie jedného z najdokonalejších excimérových laserov na svete spoločnosti Alcon WaveLight® EX500 Excimer Laser pre očné centrum Vikom.


„Za vedenie polikliniky by som sa chcel poďakovať všetkým našim pacientom, ktorí nám dali svoju dôveru ale najmä všetkým našim zamestnancom vo všetkých zariadeniach polikliniky ako i samostatne pracujúcim lekárom a ich personálu nielen za ich službu našej komunite, ale i za to, že sú stále s nami.“

MUDr. Štefan Zelník PhD, riaditeľ Žilpo s. r. o..
Zdroj: PR Žilpo