Vodiči nerešpektujú vyhradené LPG parkovisko pri Auparku, viac ako desatina všetkých priestupkov je z tejto ulice


Foto: Vodiči nerešpektujú vyhradené LPG parkovisko pri Auparku, viac ako desatina všetkých priestupkov je z tejto ulice

Parkovanie v meste Žilina je dlhodobým problémom, ktorý sa rokmi neustále zhoršuje. Počet vozidiel stojacich v rôznych častiach mesta rastie rýchlejšie, než pribúdajú nové parkovacie miesta. Vodiči preto často porušujú dopravné predpisy a svoje autá nechávajú stáť na uliciach, v blízkosti križovatiek či na trávnatých plochách.

Zriedkavé nie je ani parkovanie na vyhradených miestach. Podľa mapy kriminality mestskej polície je najviac takýchto priestupkov páchaných v zóne s regulovaným státím v centre mesta. Jej súčasťou je aj parkovisko pri obchodnom centre Aupark na ulici Antona Bernoláka.

Prvé miesto po vjazde na parkovisko je vyhradené pre zásobovanie blízkej lekárne, ďalších 13 miest je počas denných hodín určených pre vozidlá s označením LPG, ktoré zväčša nemôžu parkovať v podzemných garážach. Keďže v centre mesta platí zákaz státia mimo určených parkovacích miest, vodiči nesmú zaparkovať ani na opačnej strane cesty.

Napriek tomu na vyhradenom parkovisku a priľahlej komunikácii každodenne neoprávnene stojí množstvo vozidiel. Niektorí motoristi odídu skôr, než dorazí policajná hliadka, iní dostanú pokutu alebo takzvanú papuču. Výška blokovej pokuty udelenej na mieste sa pohybuje v rozmedzí 5 až 50 eur, v prípade závažného porušenia dopravných predpisov môže policajt uložiť až 150 eur.

„V prípade riešenia správneho deliktu formou objektívnej zodpovednosti v zmysle § 139 zák. NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, je pokuta taxatívne určená vo výške 78 eur, pri závažnom zavinení 198 eur. Výška pokuty za parkovanie mimo určeného parkovacieho miesta a na mieste vyhradenom pre LPG sa nelíši,“ uviedol Martin Matejko, zástupca náčelníka Mestskej polície Žilina.

Niektorí z nesprávne parkujúcich vodičov dokonca nevedia, čo skratka vlastne LPG znamená a pre koho je parkovisko vyhradené. Svoju skúsenosť s takýmto motoristom nám opísal majiteľ vozidla využívajúceho skvapalnený ropný plyn ako pohonnú látku.

„Akurát sme odchádzali z parkoviska pred Auparkom, keď sa pri nás zastavilo zopár mladých a pýtali sa, za čo dostali papuču a čo je to to LPG. Tak som im ukázal nálepku na skle. Keď ani nevedia, čo je napísané na značke, neviem, ako ich napadne tam parkovať,“ priblížil majiteľ vozidla jazdiaceho na LPG.

Mestská polícia síce nevedie štatistiku dopravných priestupkov spáchaných na tomto parkovisku, na celej ulici Antona Bernoláka ich však bolo v predošlom roku riešených až 1 509. Keďže na území celého mesta polícia v roku 2021 zaznamenala 12 307 priestupkov, bolo viac než 12 % z nich evidovaných práve na tejto ulici.

Prečítajte si viac: