Čierny Mercedes blokuje cestu na Hlinách už niekoľko mesiacov, mesto vyzvalo vlastníka na jeho odstránenie


Foto: Čierny Mercedes blokuje cestu na Hlinách už niekoľko mesiacov, mesto vyzvalo vlastníka na jeho odstránenie Foto: Odkaz pre starostu

Žilinská samospráva začala riešiť podnety na odstavené osobné motorové vozidlo, ktoré blokuje časť miestnej komunikácie na ulici Nešporova. Poškodený automobil značky Mercedes-Benz čiernej farby stojí na ceste ešte od konca minulého roka. Viacerí obyvatelia naň upozorňujú verejne prostredníctvom sociálnej siete aj stránky odkazprestarostu.sk.

Prvé podnety na nepojazdný vrak začali prichádzať ešte v januári. Ďalšie sa objavili na jar, po vyhotovení vodorovného dopravného značenia a vyznačení cyklotrás v mestských častiach Bôrik a Hliny. Vozidlo totiž tvorí prekážku a bráni cyklistom v plynulej jazde.

Mesto Žilina sa teraz snaží upovedomiť majiteľa. Ten má 60 dní na odstránenie prekážky, v opačnom prípade bude auto odtiahnuté a umiestnené na určené parkovisko. Náklady spojené s odstránením si bude následne musieť zaplatiť majiteľ.

„Podľa § 67 ods, 1 písm. a) zákona o odpadoch je držiteľ vozidla povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny,“ uvádza sa v oznámení samosprávy.

Pokiaľ majiteľ nezabezpečí odstránenie automobilu, bude čierny Mercedes s nitrianskym evidenčným číslom blokovať komunikáciu ešte približne dva mesiace. Potom ho môže samospráva odtiahnuť a uvoľniť prejazd.

Prečítajte si viac: