Kauza Nosorožec: Občania sa sťažujú na hluk a výtržnosti do skorého rána. Mesto chce podnik zatvoriť pred polnocou


Foto: Kauza Nosorožec: Občania sa sťažujú na hluk a výtržnosti do skorého rána. Mesto chce podnik zatvoriť pred polnocou
Galéria: 10 fotiek

Obyvatelia žijúci v blízkosti prevádzky Nosorožec PUB sa sťažujú na neustály neporiadok v okolí podniku po víkende, na hluk a výtržnosti do skorých ranných hodín. Mesto po nátlaku verejnosti a poslancov preto navrhlo skrátiť prevádzkové hodiny.

Žilinská prevádzkareň Nosorožec PUB – ale najmä jej okolie – sa stala predmetom diskusií a oznamov obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti. Občania sa sťažujú na víkendové rušenie nočného pokoja početnou skupinou zákazníkov, ktorá sa pravidelne zhromažďuje pred prevádzkarňou, rušenie nočného pokoja hudbou, konzumáciu alkoholu na verejnosti, znečisťovanie verejného priestranstva, konzumáciu alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov a výtržnosti či potýčky počas piatkových a sobotňajších nočných hodín.

Došlo to do takého stavu, že bola spísaná aj petícia a na tému sa vyjadrili mestskí poslanci. „Do štvrtej rána hlúčiky rušných skupiniek často podgurážených mladých ľudí brnkajú poriadne na nervy. Aj keď sa mestská polícia snaží každý víkend hlučný dav riešiť, situácia sa nemení. Po zhliadnutí záberov asi každý uzná, že petičná akcia je na mieste a má našu poslaneckú podporu, rovnako aj úprava otváracích hodín. To je ale len jedno z riešení, zďaleka však nie dostatočné. ‚Spolunažívanie‘ obytných budov s prevádzkami prináša naozaj veľké problémy, o ktorých sa málo hovorí a ktoré mesto stále nemá podchytené,“ vyjadril sa na tému Klub za ZA v príspevku na sociálnej sieti.

Kauza Nosorožec začala postupom času zaujímať čoraz viac ľudí, do našej redakcie nám taktiež prichádzali e-maily do čitateľov, ktorí sa sťažovali na hluk a neporiadok vzniknutý v okolí podniku. „Prevádzkareň Nosorožec a jej bezprostredné okolie je predmetom nielen častých oznamov obyvateľov, ale aj zákrokov na základe vlastnej iniciatívy útvaru. V porovnaní s inými prevádzkarňami v centre mesta, je výskyt javov, ktoré negatívne vplývajú na stav verejného poriadku, značný,“ tvrdí zástupca náčelníka Mestskej polície Žilina Martin Matejko.

Galéria: 10 fotiek

Na mestskom zastupiteľstve je preto predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Žilina, ktorý upravuje prevádzkový čas podnikov na uliciach Dolný val a Na priekope, kde sa nachádza predná a zadná časť podniku Nosorožec (celé znenie návrhu nájdete na tomto odkaze, pozn. autorky). Aktuálne podnik Nosorožec uvádza na sociálnych sieťach, že je otvorený počas piatka od 14:00 – 3:00, v sobotu od 16:00 – 4:00, no podľa sťažností sa údajne ľudia pred podnikom zdržiavajú aj dlhšie. Ak by teda návrh prešiel, musel by podnik skrátiť svoje otváracie hodiny, a to do 23:00. Mestská polícia taktiež vo svojom vyjadrení dodáva, že by skrátenie prevádzkového času uvítala. 

K prípadu sa vyjadril aj primátor mesta Peter Fiabáne
Na vzniknutú situáciu zareagoval primátor Žiliny Peter Fiabáne, ktorý rozhodnutie o skrátení prevádzkových hodín odôvodnil takto: „Už dlhší čas som konfrontovaný s pomerne veľkou nespokojnosťou ľudí žijúcich v predmetnej lokalite, ktorí sa opakovane sťažujú predovšetkým počas víkendu na porušovanie nočného pokoja, násilnosti, nepatričné správanie. Na základe týchto sťažností a evidencie mestskej a štátnej polície, ktoré opakovane v lokalite zasahujú, sme sa rozhodli pristúpiť k návrhu na skrátenie prevádzkových hodín.“ 

Fiabáne ďalej tvrdí, že rozumie, že by malo mesto žiť, ale v tomto prípade ide podľa neho o úroveň. „Máme v meste podniky, ktoré sú otvorené do skorých ranných hodín, ale s takýmito výtržnosťami a nespokojnosťou sa u nich nestretávame. Toto riešenie je zamerané priamo na tú lokalitu, kde sa podnik nachádza, lebo v tejto situácii sme nevideli inú cestu,“ dodáva Fiabáne.

Galéria: 10 fotiek

Reakcia majiteľov podniku Nosorožec PUB
Vzhľadom na to, že sa k prípadu vyjadrovalo mesto a taktiež aj polícia, oslovili sme majiteľov podniku – Ján Lešťan a Samuel Sunik – o vyjadrenie k situácii. Tvrdia, že sťažnosti, ktoré boli zaznamenané, sa snažili vyriešiť. „Rušenie nočného pokoja hlasnou hudbou z prevádzky bolo zaznamenané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVR) Žilina v lete 2020. Na základe prekročenia zákonom stanovenej hlasitosti sme boli prejednávaní a daný problém sme vyriešili obmedzovačom hlasitosti a výmenou vstupných dverí. Tým bola zjednaná náprava. Hlasitosť, ktorá ide z našej prevádzky Nosorožec PUB, je v súlade so zákonnou normou,“ vyhlásili majitelia.

Ako ďalej hovoria, do dnešného dňa (vyjadrenie bolo zaslané 8. júna 2022, pozn. autorky) nebolo zaznamenané žiadne porušenie nočného pokoja ani Mestskou políciou Žilina a ani RÚVZ. „Napriek tomu si túto situáciu odnesieme práve my a ľudia, ktorí chodia do tejto prevádzky od roku 1993. Ťažko by sme hľadali v meste Žilina prevádzku z dlhšou pôsobnosťou a tradíciou,“ dodávajú.

Galéria: 10 fotiek

Znečistenie okolia podniku a ničenia verejného majetku dochádza podľa nich občanmi mesta, nie prevádzkami podnikajúcimi v jeho centre. „Napriek tomu daný problém riešime, prijali sme opatrenia z našej strany a takiež sme mestu navrhli ďalšie možné riešenia. Po každom dni naši zamestnaci vyzbieravajú odpad zo širšieho okolia prevádzky. Nemôžeme však zodpovedať za občanov, ktorí si donesú vlastný alkohol, konzumujú ho pred našou prevádzkou, následne znečisťujú verejné priestranstvo a rušia nočný pokoj,“ tvrdia majitelia pubu s tým, že majú zazmluvnené dve SBS služby, ktoré takisto okrem zamedzovania vynášania skla upozorňujú našich zákazníkov, aby sa vonku na verejnom priestranstve správali slušne, neznečisťovali verejné priestranstvo a dodržiavali nočný pokoj.

Avšak zasahovať do slobody občanov nie je v kompetencii SBS a taktiež ani v rukách podniku, keďže ide o verejné priestranstvo. Ako píšu vo vyjadrení, sú presvedčení, že situácia je spôsobená výhradne občanmi, ktorí sa zdržujú na verejnom priestranstve pred prevádzkou. „Vzniknutá situácia nás ako podnik Nosorožec PUB neteší a je v našom maximálnom záujme ju riešiť. Na vyriešenie tejto situácie je však potrebná súčinnosť všetkých orgánov,“ doplnili majitelia s tým, že obmedzenie dvoch ulíc v rámci jedného územného celku, považujú za diskriminačné a protiprávne.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom majú rokovať o skrátení prevádzkových hodín podniku Nosorožec PUB, má prebiehať 20. júna. Dovtedy však prevádzka funguje v čase, ktorý si stanovila, a to do skorých ranných hodín. Návštevy hliadok mestskej či štátnej polície, ktoré sa snažia situáciu pred podnikom upokojiť, budú pravdepodobne pokračovať.
Prečítajte si viac: