Svadby pred Villou Nečas mesto vníma ako zvýhodnenie podnikateľa, umožní ich vo výnimočných prípadoch


Foto: Svadby pred Villou Nečas mesto vníma ako zvýhodnenie podnikateľa, umožní ich vo výnimočných prípadoch
Galéria: 3 fotky
Foto: Villa Nečas

Civilné sobáše sa v Žiline dlhé roky konali na viacerých miestach, medzi ktoré patril napríklad aj vonkajší priestor pred hotelom Villa Nečas. Obľúbený svadobný altánok bol však vnútornou smernicou mesta spomedzi sobášnych miest vyradený. Tento krok vyvolal vlnu nespokojnosti nielen u prevádzkovateľov hotela a snúbencov, ktorí tu mali vopred dohodnutú svadbu, ale aj medzi sobášiacimi poslancami.

„Nik zo sobášiacich poslancov nebol o tejto skutočnosti informovaný. Matrika odmietla vyjsť v ústrety aj snúbencom, ktorým už bol termín i miesto pred Villou Nečas prisľúbený.  Toto vyvolalo veľkú nevôľu medzi záujemcami o sobáš v tomto priestore a aj ich rodinnými príslušníkmi. Niektorí kontaktovali poslancov, ktorý sa tak dozvedeli o zmene,“ vysvetlil v interpolácii adresovanej vedeniu mesta a matriky poslanec Ľubomír Bechný.

Hlavným dôvodom mesta na pozastavenie sobášov pred Villou Nečas mala byť výhoda, ktorú možnosť uzatvorenia manželstva priamo v hoteli zariadeniu poskytovala. Exteriér Villy Nečas bol totiž jediným sobášnym miestom, ktoré nie je v správe subjektov verejného sektoru. Mesto Žilina okrem hotela umožňovalo svadobné obrady na radnici, vo vnútorných priestoroch Rosenfeldovho paláca a v kaplnke či parku Budatínskeho hradu.

Galéria: 3 fotky

Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka dokáže mesto len v týchto priestoroch naplno garantovať, že bude zachovaný slávnostný charakter obradu a dodržané hygienické štandardy a požiadavky. Ako ďalší problém mesto vníma absenciu jednoznačných pravidiel ohľadom sobášov na iných ako určených miestach. Jedným z chýbajúcich pravidiel mala byť aj stanovená výška poplatku za takýto svadobný obrad.

„Aby sme predišli akýmkoľvek podozreniam, že mesto z pozície verejného subjektu zvýhodňuje jeden podnikateľský subjekt, bola možnosť konania sobáša v súkromných subjektoch internou smernicou upravená. Za ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci považujeme fakt, že uzavretie sobáša priamo pri svadobnej sále vytvára pre jedného podnikateľa výhodu, ktorú neposkytujeme pravidelne aj ostatným podnikateľom,“ informoval Vladimír Miškovčík.

Vedenie mesta taktiež nesúhlasilo s tým, že Villa Nečas prezentovala snúbencom možnosť zosobášiť sa priamo v exteriéri hotela ako automatickú službu, ktorá mala byť navyše podmienená hostinou vo Ville. Prevádzkovatelia stravovacieho a ubytovacieho zariadenia však tvrdenie, že mesto takýmto spôsobom ponúka Ville Nečas nepriamu finančnú pomoc, rázne odmieta.

„Ľudia si najskôr vyberú priestor na svadbu a potom idú riešiť matriku, kostol, atď. Čiže ona nám nedohodila jedinú svadbu, resp. nám nijak finančne nepomohla. Naopak. Vďaka tomuto rozhodnutiu sme prišli o pár svadieb, ktoré si zarezervovali priestor pár kilometrov od Žiliny, kde matrika z Varína ochotne príde a zosobáši ich tam,“ uviedla Jana Mičová z Villy Nečas.

Veľkým problémom je podľa vedenia Villy Nečas najmä vyradenie hotela spomedzi sobášnych miest bez predošlého upozornenia. Svadby bývajú často plánované viac než rok vopred, viaceré páry mali preto svadobný obrad v altánku už dávno rezervovaný. Podľa poslanca Ľubomíra Bechného sa nakoniec mnohí odmietnutí snúbenci rozhodli zosobášiť mimo územia Žiliny. Niektorí si dokonca namiesto civilného sobáša zvolili cirkevný.

„Veľmi nás to mrzí, pretože sme nový prevádzkovateľ Ville Nečas, nastúpili sme v čase covidu, takže podmienky na podnikanie sme mali veľmi mrzuté. A do toho ešte toto. Nám na tých sobášoch nesmierne záleží. Investovali sme množstvo finančných prostriedkov, aby sme nakúpili nové vybavenie, inventár, zrenovovali všetko čo sa dá, aby tie svadby boli naozaj top a bohužiaľ došlo k takejto komplikácii, ktorej absolútne nerozumieme,“ vyjadrili svoju nespokojnosť prevádzkovatelia Villy Nečas.

Galéria: 3 fotky

Žilinská matrika má podľa oficiálneho letáku vydaného mestom možnosť vo výnimočných alebo odôvodnených prípadoch povoliť uzavretie manželstva aj na inom než určenom mieste a v inom než stanovenom čase. O udelenie výnimky a uskutočnenie svadobného obradu pred Villou Nečas požiadalo viacero párov, podľa Ľubomíra Bechného však matrika všetky žiadosti zamietla.

Mesto po stretnutiach so sobášiacimi poslancami a s prevádzkarkou Villy Nečas priznalo, že vníma výhrady voči rozhodnutiu obmedzenia sobášov v tomto zariadení a zároveň prisľúbilo, že sa pokúsi nájsť kompromis. Matrika by sa preto mala snažiť častejšie vyhovieť párom, ktoré túžia po svadbe práve na tomto mieste.

„Spoločný zápas niektorých poslancov mesta Žiliny viedol k tomu, že žiadosti o sobáše v exteriéri pred kultúrnou pamiatkou Villy Nečas nebudú odmietané automaticky, ale bude k nim pristupované individuálne a nie tak prísne. Máme prísľub od vedenia mesta, že v prípade žiadosti budú umožnené sobáše aj v iných priestoroch, ktoré splnia kritéria dôstojnosti a vhodnosti pre udalosť akou je vstup do manželstva,“ oznámil dobrú správu pre snúbencov prostredníctvom sociálnej siete Ľubomír Bechný.Prečítajte si viac: