Radoľský most nezačnú rekonštruovať, Slovenská správa ciest vyhlásila nové verejné obstarávanie


Foto: Radoľský most nezačnú rekonštruovať, Slovenská správa ciest vyhlásila nové verejné obstarávanie Foto: Facebook/Jozef MOZOL

Slovenská správa ciest vyhlásila nové verejné obstarávanie na rekonštrukciu poškodeného Radoľského mosta. Most na frekventovanej ceste I/11 medzi Žilinou a Čadcou je dlhodobo v havarijnom stave, preto poslanci Žilinského samosprávneho kraja prijali výzvu na jeho urýchlenú opravu.

Rekonštrukcia mosta mala v skutočnosti prebiehať už od začiatku apríla. Pôvodným zhotoviteľom mala byť spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s. r. o., ktorá si stavenisko prevzala 17. marca tohto roku. Len dva dni pred plánovaným začiatkom výstavby mala Slovenská správa ciest dostať list, v ktorom ju zhotoviteľ informoval o zvýšení ceny rekonštrukcie a pozastavení prác.

Slovenská správa ciest zhotoviteľa žiadala, aby most zrekonštruoval za dohodnutú sumu vo výške viac než 700-tisíc eur, to sa však nestalo. O podrobnejšom vývoji plánovanej rekonštrukcie Radoľského mosta a dôvodoch jej zdržania sme informovali v staršom článku.


Keďže je oprava frekventovaného cestného mosta nevyhnutná, Slovenská správa ciest vyhlásila 31. mája nové verejné obstarávanie. Firmy, ktoré by mali záujem most zrekonštruovať, môžu svoje ponuky predkladať do štvrtku 9. júna. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na viac než 777-tisíc eur.

Nový zhotoviteľ by mal podľa podmienok objednávateľa s výstavbou začať po odovzdaní staveniska a rekonštrukcia by mala byť ukončená do 6 mesiacov od tohto termínu, vynímajúc zimné obdobie od 1. decembra do 1. marca. O zmluvu sa môžu uchádzať len tie firmy, ktoré majú skúsenosti s prácami na výstavbe a rekonštrukcii mostov, diaľnic, rýchlostných ciest či komunikácií prvej a druhej triedy.

„Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 700 000,00 EUR bez DPH. Súčasne z tohto zoznamu musí byť preukázané, že uchádzač realizoval aspoň 1 zákazku na stavebné práce na mostoch s hodnotou minimálne 250 000,00 EUR bez DPH,“ uvádzajú pokyny pre uchádzačov.

Prečítajte si viac: