Nadácia Milana Dubca podporí projekty v Žiline sumou viac ako 43-tisíc eur


Foto: Nadácia Milana Dubca podporí projekty v Žiline sumou viac ako 43-tisíc eur

Koncom minulého roka vyhlásila nadácia podnikateľa a investora Milana Dubca prvý grantový program #krajsievmeste s celkovou výškou finančnej podpory 30 000 eur pre úspešné žilinské projekty. Z celkových 35 prihlásených projektov venuje nadácia napokon až 43 020 eur na realizáciu 11 zmysluplných projektov v meste Žilina.

Do grantového programu sa zapojili materské a základné školy, neziskové organizácie i jednotlivci, ktorých projekty sú zamerané na obnovu zanedbaných lokalít, revitalizáciu prírodných a verejných priestranstiev, zkrášlenie detských ihrísk i na podporu vzdelávacích aktivít zameraných na ochranu životného prostredia a klimatických zmien, teda témy, ktorým sa nadácia venuje.

Každú žiadosť posudzovala hodnotiaca porota v zložení: Martina Urbanová - Green Foundation, Peter Svitek - Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Ing. arch. Rudolf Chodelka - riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina a Milan Dubec. Štvorčlenná porota rozhodla o podpore a realizácii v najbližších mesiacoch 11 žilinských projektov:

 • Základná škola Limbová – úprava okolia hlavného vchodu základnej školy,
 • OZ Papavero – vybudovanie verejnej komunitnej záhrady spojené s environmentálnymi aktivitami avzdelávaním,
 • Krajská knižnica v Žiline – vznik literárno-komunitného parku pri knižnici – miesta na vzdelávanie, oddych i zábavu,
 • Arboreum garden, o. z. – ďalší rozvoj a rozšírenie komunitnej záhrady Arboreum o rozárium,
 • OZ Mulica – cyklus akcií zameraných na zvýšenie povedomia o výhodách bicyklovania v meste s dôrazom na dopad na životné prostredie, klimatické zmeny ako aj dopravný systém,
 • Domec – zveľadenie vonkajšieho areálu, ktorému chýba zeleň a vybavenie pre vonkajšie aktivity s deťmi,
 • Asociácia Nepočujúcich Slovenska – environmentálne vzdelávanie nepočujúcich občanov mesta formou workshopov a vzdelávacích videí v posunkovom jazyku,
 • Okopeme o. z. – revitalizácia nevyužívaného mestského pozemku na Hlinách spojený s vybudovaním prístrešku – priestoru na stretávanie, workshopy i prednášky,
 • Žilinský skrášľovací spolok – pokračovanie v revitalizácii parku Frambor – vybudovanie priestoru na hranie pre deti a aktívneho oddychu pre seniorov,
 • Onkocentrum Ametyst, n.f. - vytvorenie oddychovej zóny pre pacientov oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina,
 • ZŠ a MŠ Gaštanová - revitalizácia časti školskej záhrady v Bytčici.

„Vysoká kvalita žiadostí je pre mňa dôkazom toho, že v Žiline pôsobia skvelé organizácie a ľudia, ktorým záleží, rovnako ako nám v nadácii, na krajšom, zdravšom a zelenšom meste. Bola by škoda, keby ich nápady zostali nezrealizovateľné. Som presvedčený, že budú pribúdať ďalšie zmysluplné projekty, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a podporu v ďalšom grantovom programe v roku 2023,“ hovorí Milan Dubec.

Viac informácií sa dozviete na tomto odkaze. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu