Na Strednej zdravotníckej škole v Žiline tento rok otvoria nové večerné štúdium v odbore masér


Foto: Na Strednej zdravotníckej škole v Žiline tento rok otvoria nové večerné štúdium v odbore masér

Stredná zdravotnícka škola v Žiline prichádza v novom školskom roku 2022/2023 s novou formou štúdia. Už v septembri otvorí externú formu večerného štúdia v odbore masér, ktoré je vhodné pre absolventov strednej školy.

Dĺžka štúdia bude 2 roky v rozsahu 15 hodín týždenne a ukončenie formou maturitnej skúšky z odborných predmetov. Záujemcovia získajú viac informácií už čoskoro na stránkach školy szshlbokaza.edupage.org.

Absolventi sa uplatnia pri výkone týchto povolaní: masér v oblasti liečebnej rehabilitácie, rekondície a relaxácie s praktickým výkonom odborných masérskych činností a odborných činností v oblasti termoterapie, hydroterapie, balneoterapie v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, wellness, školských a iných zariadeniach.

Podmienky prijatia:

  • ukončená SŠ s maturitou.
  • zdravotná spôsobilosť na prácu v odbore.
  • talentová skúška (overenie fyzickej zdatnosti vrátane plávania).Zdroj: PR SZŠ