FOTO: Rekonštrukcia žilinského Sirotára sa blíži ku koncu, kláštor bude mať svoju pôvodnú barokovú podobu


Foto: FOTO: Rekonštrukcia žilinského Sirotára sa blíži ku koncu, kláštor bude mať svoju pôvodnú barokovú podobu
Galéria: 3 fotky
Foto: Facebook/Krajský pamiatkový úrad Žilina

Kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola v Žiline, známy aj ako Sirotár, je už od marca minulého roka zahalený lešením. Po zimnej prestávke sa opäť pokračuje v obnove a reštaurácií jeho exteriéru.

„Pracuje sa v rajskom dvore kláštora, v podlubí, na bohatej štukovej výzdobe, a netrpezlivo čakáme na dodanie hodinových strojov a inštaláciu zlatých ručičiek na ciferníky,” uvádza Krajský pamiatkový úrad Žilina na sociálnej sieti. 

Hodiny na barokovom jezuitskom kláštornom komplexe na Mariánskom námestí v Žiline tak po takmer 200 rokoch budú ukazovať mestu, jeho obyvateľom aj návštevníkom plynúci čas. 

V procese reštaurácie sú aj posledné artefakty na fasádach, ako socha sv. Pavla, erb biskupa Jozefa Vuruma a nápisová kovová doska. 

Spoza technickej “opony” už vidno niektoré výsledky doterajších prác, na záverečné odhalenie si však budeme musieť ešte trochu počkať. Podľa Krajského pamiatkového úradu v Žiline nás čaká naozaj veľké barokové prekvapenie. Prečítajte si viac: