Reforma ruší Okresný súd v Ružomberku. Od nového roka bude pracoviskom okresného súdu v Liptovskom Mikuláši


Foto: Reforma ruší Okresný súd v Ružomberku. Od nového roka bude pracoviskom okresného súdu v Liptovskom Mikuláši Foto: Facebook/Mesto Liptovský Mikuláš

Poslanci Národnej rady dnes schválili reformu súdnej mapy, podľa ktorej bude okresný súd v Ružomberku od 1. januára 2023 zrušený. 

Sídlo okresného súdu bude v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku sa bude nachádzať len jeho pracovisko.

Zamestnanci zrušeného okresného súdu majú podľa schváleného návrhu zákona nárok na náhradu zvýšených výdavkov spojených so zrušením okresného súdu v trvaní jedného roka od zmeny miesta výkonu práce. 

Podmienky a rozsah ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti.

Prečítajte si viac: