Zápis detí do prvej triedy prebieha v Liptovskom Mikuláši dnes a zajtra. Každá škola má na nich vyhradený iný čas


Foto: Zápis detí do prvej triedy prebieha v Liptovskom Mikuláši dnes a zajtra. Každá škola má na nich vyhradený iný čas Foto: Facebook/Mesto Liptovský Mikuláš

Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl pre školský rok 2022/2023 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš sa konajú v utorok a stredu 19. a 20. apríla. 

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a prihlášku, ktorú si rodič môže stiahnuť z internetovej stránky školy alebo ju vyplní priamo na zápise.

V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá aj doklad o jeho znevýhodnení. 

Rodič, alebo zákonný zástupca musí prihlásiť každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕši vek šesť rokov.Začiatkom mája sa uskutočnia aj zápisy do materských škôl. Presný čas jednotlivé škôlky ešte upresnia. 

Zápisy do základných škôl budú prebiehať nasledovne: 

ZŠ s MŠ Demänovská cesta 19.4. od 12:00 do 17:30 h, 20.4. od 13:00 do 17:30 

ZŠ Dr. Aurela Stodolu 19.4. od 10:00 do 16:00 h, 20.4. od 13:00 do 16:00 

ZŠ Janka Kráľa 19.4. od 10:00 do 18:00 h, 20.4. od 14:00 do 18:00 h

ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej 19.4. od 10:00 do 18:00 h, 20.4. od 13:00 do 18:00 

ZŠ Miloša Janošku 19.4. od 10:00 do 16:00 h, 20.4. od 14:00 do 18:00 h

ZŠ s MŠ Okoličianska 19.4. od 10:00 do 17:00 h, 20.4. od 14:00 do 18:00 

Prečítajte si viac: