Županka ocenila v Žiline tridsať učiteľov zo Žilinského kraja za výnimočný prístup pri vyučovaní


Foto: Županka ocenila v Žiline tridsať učiteľov zo Žilinského kraja za výnimočný prístup pri vyučovaní Foto: Žilinský samosprávny kraj

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil Žilinský samosprávny kraj vo štvrtok 7. apríla 30 učiteľov zo stredných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti kraja. 

Za prístup a osobné zanietenie v povolaní učiteľov si ocenenie z rúk predsedníčky samosprávneho kraja Eriky Jurinovej prevzalo osem mužov a 22 žien.

,,Vzdelávanie a práca s mládežou patria ku kľúčovým kompetenciám kraja, preto úplne prirodzene systematicky investujeme do modernizácie priestorov a vybavenia našich škôl. Kľúčom k úspechu však nie sú len vynovené budovy, ale predovšetkým ľudia, ktorí vzdelávajú a vychovávajú našich študentov,“ uviedla županka Erika Jurinová.

Medzi ocenenými je napríklad učiteľ anglického jazyka Maroš Bolo zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline, ktorý je autorom implementácie metodiky Service learning pre prostredie školy.

Koordinuje prácu školského parlamentu, vedie žiakov k dobrovoľníctvu a zanietene dáva žiakom základy environmentálnej výchovy.


Ocenení učitelia Žilinského kraja.

Medzi laureátmi je aj Anna Macháčková zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine, ktorá už takmer štyri dekády zavádza do výučby matematiky inovatívne metódy a venuje sa jej popularizácií. Zároveň pracuje na inklúzií znevýhodnených žiakov a vedie mládež k vzájomnej tolerancii, spolupráci a úcte.

Prečítajte si viac: