Na Slovensku schudobneli len obyvatelia Žilinského kraja


Foto: Na Slovensku schudobneli len obyvatelia Žilinského kraja

Máte pocit, že máme stále hlbšie do vrecka? Len obyvatelia Žilinského kraja ho môžu mať oprávnene. Z údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že priemerná nominálna mesačná mzda medziročne stúpla o 2,4 percenta. Jej hodnota v hospodárstve za minulý rok predstavuje 824 eur. Podstatný údaj je však ten, že reálna mzda sa na Slovensku medziročne zvýšila o 0,9 %.

Už tradične dosiahli najvyššie priemerné mzdy odvetvia informačné a komunikačné činnosti - 1 769 € a finančné a poisťovacie a finančné činnosti - 1 539 € mesačne. Najnižšia mzda bola v ubytovacích a stravovacích službách - 554 € či stavebníctvo, kde priemerná mesačná mzda predstavovala 636 €.

Taktiež tradične sa stal Bratislavský kraj tým jediným, kde bola priemerná nominálna mesačná mzda vyššia ako je priemerná v hospodárstve SR - 1 110 eur. Zvyšné kraje sa nachádzajú v intervale 717 - 823 eur.

Mzdy však medziročne rástli vo všetkých krajoch s výnimkou toho nášho - Žilinského. Tu naopak poklesla v medziročnom porovnaní posledného štvrťroku o 0,9 %.

zdroj: statistics.sk, webnoviny