D1 Dubná Skala - Turany sa oficiálne sprístupní motoristom už tento mesiac


Foto: D1 Dubná Skala - Turany sa oficiálne sprístupní motoristom už tento mesiac
Galéria: 2 fotky

Po viacerých odkladoch sa konečne dočkáme. Celková dĺžka tohto úseku D1 je 16 410 m, pričom v rámci tejto stavby sa realizovala aj stavba R3 Martin 1, križovatka – Martin 2, križovatka o celkovej dĺžke 1 652 m. Výstavba začala v decembri 2011.Napriek finančným problémom zhotoviteľa stavby sa podarilo tento úsek bez navýšenia ceny zhotoviť za 137,8 milióna eur bez DPH.Výskumný ústav dopravný odhaduje celkovú ročnú úsporu vďaka novej diaľnici na 26,5 milióna eur.

Zdroj: Žilinské diaľnice