V okolí Oravskej priehrady stojí až sto nelegálnych objektov. Mesto Námestovo ich chce v lete odstrániť


Foto: V okolí Oravskej priehrady stojí až sto nelegálnych objektov. Mesto Námestovo ich chce v lete odstrániť

V okolí Oravskej priehrady sa nachádza vyše 100 nelegálnych objektov, väčšinou ide o malé chatky, motorové vozidlá, alebo karavany. Mesto Námestovo vyzýva majiteľov na ich zbúranie, alebo premiestnenie, inak budú pred začiatkom sezóny, teda v júli 2022, odstránené. 

Zrušené objekty, ako vozidlá, budú premiestnené na skládky. V prípade existencie stavieb bude stavebný úrad postupovať v zmysle stavebného zákona, to znamená zisťovanie vlastníka nehnuteľnosti svedeckými výpoveďami, kontrolami užívania „objektov“ a následným sankciovaním v súlade so zákonmi. 


Nelegálne objekty v okolí Oravskej priehrady


Prečítajte si viac: