Na Hlinách v Žiline vzniká komunitná záhrada, v ktorej bude priestor aj na dopestovanie zeleniny či ovocia


Foto: Na Hlinách v Žiline vzniká komunitná záhrada, v ktorej bude priestor aj na dopestovanie zeleniny či ovocia Foto: Facebook/ZaKoZa - Žilinská Komunitná Záhrada

Na žilinskom sídlisku Hliny vzniká nová komunitná záhradka, za zaujímavým projektom stoja obyvatelia. Projekt komunitnej záhradky ZaKoZa vznikol na jar v roku 2020 v čase, keď prvá vlna koronavírusu zasiahla Slovensko. Inšpiráciu získali projektami, ktoré v tomto odbore uspeli, a to nielen v zahraničí, ale aj u nás.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie záhrady, ktorá ponúka:

  • priestor pre stretnutia, rozhovory, vzájomnú pomoc, medzigeneračnú výmenu skúseností,
  • zelenú oázu v betónovej džungli, spôsob revitalizácie a skrášlenia neudržiavaného priestoru,
  • „ihrisko“ pre realizáciu a pre diskusiu a rozširovanie povedomia o zelených témach.

„Inými slovami, radi by sme vytvorili poloverejný priestor, kde sa môžu stretávať susedia, v malom si dopestovať zeleninu a ovocie, a zároveň tak skrášliť prostredie, v ktorom žijeme. Našimi hodnotami sú spolupatričnosť, vzájomná podpora, priateľstvá a úcta k prírode a životnému prostrediu,“ vysvetlila Zuzana Dorušová z OKOPEME o.z., ktorého založenie bolo prvým krokom k budovaniu záhrady.

Ďalšie kroky viedli k osloveniu mesta Žilina so žiadosťou o prenájom pozemku za symbolickú sumu. Na jeseň v roku 2021 poslanci mestského zastupiteľstva schválili ich návrh a aktivisti dostali do užívania zanedbaný pozemok na Bajzovej ulici na Hlinách VI.

„V súčasnej dobe máme prichystaný návrh záhradky, naplánované jednotlivé kroky budovania, spustenú webovú stránku, facebookovu stránku, prvých záujemcov o pestovanie a podané žiadosti/projekty pre získanie grantových dotácií, ktoré použijeme na financovanie výstavby záhradky,“ doplnila Dorušová s tým, že dotáciu od mesta využili na nákup náradia.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

„Nedávno sme v spolupráci s občianskym združením PAPAVERO získali dotáciu od Nadácie Kia, tú využijeme na stavbu vyvýšených záhonov, nákup zelene a pôdy do záhonov. Momentálne máme podanú žiadosť o grant z Nadácie Milana Dubca, tu čakáme na verejné kolo hodnotenia projektov. Sledujeme aj ďalšie výzvy (COOP Jednota, grantový program Mesta Žilina…) a chystáme sa predkladať projekty,“ dodala Dorušová.

Jeden z najväčších problémov, s ktorým momentálne zápasia, je financovanie stavby plotu. Bez plotu sa totiž nemôžu kvôli bezpečnosti posunúť ďalej, keďže bez neho nemôžu začať výstavbu a ani nakúpiť ďalší materiál. 

Viac informácií o tomto projekte môžete nájsť na tomto odkaze alebo na Facebooku. „Budeme radi, ak by nám verejnosť bola akýmkoľvek spôsobom ochotná pomôcť: finančne na náš transparentný účet, materiálne poskytnutím pôdy, zvyškového stavebného materiálu (chceme ísť čo najviac cestou recyklácie a udržateľnosti) a pod. alebo dobrovoľnícky, keď budeme organizovať brigády,“ uviedla na záver Dorušová.


Prečítajte si viac: