V meste Žilina vznikne nová materská škola, investíciu vo výške 600-tisíc eur hradí samospráva


Foto: V meste Žilina vznikne nová materská škola, investíciu vo výške 600-tisíc eur hradí samospráva Foto: ilustračné

Bývala základná škola na Hollého ulici v Žiline prejde rozsiahlou rekonštrukciou za účelom vytvorenia elokovaného pracoviska Materskej školy Andreja Kmeťa. Veľkorysý priestor bude disponovať šiestimi triedami a dokopy bude mať možnosť prijať až 130 detí.

Celková výška investície predstavuje takmer 600-tisíc eur a financuje ju samospráva z vlastných zdrojov. Nové priestory by mali byť k dispozícii pre personál aj škôlkarov už v septembri tohto roka. Kotolňa, vykurovacie telesá aj elektrická inštalácia bude kompletne vynovená a tým prispeje aj k významnému zníženiu energetických nákladov. Rovnako sa opravy dočká aj vonkajšia kanalizácia, ktorá bude upravená podľa požiadaviek materských škôl.

Vnútorný areál prejde revitalizáciou a ponúkne skvelý priestor na hranie. Nainštalované budú nové hracie prvky, napríklad lanová sieť, lanová pyramída, kolotoč na státie, šmýkačka s rebríkom, trampoíny, hojdačky na pružine, reťazové hojdačky, vežová zostava.

Areál sa tiež doplní o nové pieskoviská a parkové lavičky, na ktorých si bude mať možnosť oddýchnuť aj pedagogický dozor. Nezabúda sa ani na bezpečnosť, preto dostanú niektoré hracie prvky dopadovú plochu z gumenej dlažby a samozrejmosťou je aj oplotenie.

V pondelok 28. februára prebehla za týmto účelom komplexná úprava areálu školy, počas ktorej sa odstránila náletová zeleň a následne sa postupne začne tvoriť hracia plocha.

„V priebehu posledných dvoch rokov sa vďaka rekonštrukciám a obnovám zvýšili kapacity mestských škôlok v Žiline o vyše 120 miest. V septembri k nim pribudnú ďalšie nové triedy v elokovanom pracovisku Materskej školy Andreja Kmeťa na Hollého ulici. Budova i areál prejdú rekonštrukciou, čo je skvelá správa pre deti i pedagógov,“ vyjadril sa žilinský primátor Peter Fiabáne.

Mesto Žilina aktuálne spravuje 20 materských, osem základných škôl a šesť základných škôl s materskými školami. Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je od 1. septembra 2021 povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

Prečítajte si viac: