Liptovské múzeum uviedlo novú expozíciu Poklad z Likavky. Manželia, ktorí ho objavili, dostali nálezné 60-tisíc eur


Foto: Liptovské múzeum uviedlo novú expozíciu Poklad z Likavky. Manželia, ktorí ho objavili, dostali nálezné 60-tisíc eur
Galéria: 4 fotky
Foto: Liptovské múzeum

Liptovské múzeum v Ružomberku pripravilo pre návštevníkov novinku. V utorok 22. februára 2022 bola slávnostne uvedená nová expozícia s názvom Poklad z Likavky, ktorý je slovenským unikátom. Poklad z Likavky objavil pred tromi rokmi náhodou manželský pár pri prechádzke lesom v blízkosti Hradu Likava.

Manželia nález ohlásili kompetentným orgánom a dostali zaň nálezné v plnej výške hodnoty objavu, vyčíslenej na 60-tisíc eur. Vlastníkom tohto pokladu je Slovenská republika a správcom je Slovenské národné múzeum, od ktorého ho má Liptovské múzeum aktuálne v dlhodobej výpožičke. Poklad sa tak vrátil do regiónu, do ktorého historicky patrí.

Poklad pochádza z obdobia neskorého stredoveku a ranného novoveku, čiže z prelomu 15. a 16. storočia a skladá sa z celkovo 1 868 drobných uhorských strieborných mincí - denárov a dvoch dukátov Ľudovíta II. Zaujímavosťou je, že takmer všetky mince boli razené v kremnickej mincovni a zobrazujú panovníkov Mateja Korvína až po Jána Zápoľského a Ferdinanda I.

Základ tvoria mince produkované po roku 1468, teda v čase, kedy sa v Uhorsku uskutočnila významná menová reforma. Tá sa vyznačuje razbou kvalitných mincí s akosťou až 50 % striebra. Mince sa od starších menej kvalitných denárov líšili aj umiestnením Madony s dieťaťom na plochu mince a pridaním opisu PATRONA UNGARIE.

Tento prvok je prítomný aj na všetkých strieborných razbách z Likavky. Vzhľadom na to, že je poklad pomerne rovnorodý, celkom ľahko sa dala vyčísliť aj jeho dobová hodnota. „V dobe jeho ukrytia, čiže v roku 1527 sa počítal jeden dukát za 100 denárov a celá hodnota pokladu bola 2 068 denárov (1 868 denárov + 2 dukáty). Ak to prerátame na dukáty, tak poklad mal hodnotu 20,68 dukátov,“ vysvetľuje Liptovské múzeum.

Zaujímavosťou je aj jeho kúpna sila. Za likavský poklad sa dalo v dobe, keď bol ukrytý, kúpiť približne 454 litrov tokajského vína, prípadne 22 977 šindľov na strechu alebo 697 kg hovädzieho mäsa.

Unikátna výstava je jedným z podujatí, ktoré sa v múzeum pripravujú v súvislosti s oslavami jeho 110. výročia od založenia. Výstavu si bude možné prezrieť počas najbližších piatich rokov v špeciálnych priestoroch v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku.

Na slávnostnom uvedení novej expozície bola prítomná aj županka Erika Jurinová, ktorá ocenila spoluprácu inštitúcií pri zabezpečení a ochrane kultúrneho dedičstva: „Aj vďaka rýchlej intervencii a zanieteniu Liptovského múzea pri výpožičke a príprave expozície máme dnes možnosť vzhliadnuť jedinečný rozprávkový poklad, akých je na Slovensku málo. Verím, že aj takýto unikát bude pre širokú verejnosť lákadlom a po dvoch rokoch rôznych obmedzení, kedy boli brány múzea často zatvorené, sa na toto miesto naplno vráti život a chuť poznávať našu kultúru a históriu.“

Liptovské múzeum je v správe Žilinského samosprávneho kraja. Aktuálne pripravuje interaktívnu Expozíciu stredovekých a novovekých dejín Liptova a novú stálu expozíciu Prírody LiptovaPrečítajte si viac: