V Oravskej knižnici vyhlásili výtvarnú súťaž Prečítaj a nakresli, víťazi dostanú knižné ceny


Foto: V Oravskej knižnici vyhlásili výtvarnú súťaž Prečítaj a nakresli, víťazi dostanú knižné ceny

V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlásili výtvarnú súťaž pre deti s názvom Prečítaj a nakresli.

Súťaž je realizovaná pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky, ktorý sa oslavuje každoročne 16. marca pri príležitosti výročia narodenia nášho najznámejšieho zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského (1828-1885).

Súťažiaci za zoznámia s troma vybranými rozprávkami Pavla Dobšinského z jeho Prostonárodných slovenských povestí (Dlhý nos, O veternom kráľovi, Janko Hraško) a podľa vlastnej fantázie vytvoria k jednej z nich návrh omaľovánky predpísanou technikou,“ uviedli k súťaži na stránke knižnice.

Do súťaže je možné sa zapojiť v termíne od 16. februára do 13. marca 2022. Podmienkou pre súťažiacich je vek 6 až 10 rokov. Rozmer súťažných prác musí byť vo formáte A5 a jeden autor môže zaslať maximálne jednu prácu. Na vytvorenie diel je možné použiť iba predpísanú techniku a to fixky alebo ceruzku, prípadne ich kombinácia a to práca s ceruzkou a následné obtiahnutie fixkou.

Vyhodnotenie súťaže bude 16. marca 2022. Práce budú hodnotené trojčlennou odbornou porotou, ktorú vymenuje riaditeľ Oravskej knižnice. Zo súťažných prác, ktoré splnia podmienky súťaže určí porota jednu víťaznú prácu osobitne pre každú z troch vybraných povestí. Víťazi získajú knižné ceny, ktoré do súťaže venovalo kníhkupectvo.

Pred zapojenie do súťaže je potrebné vyplniť prihlášku a spoločne so súťažnou prácou ju doručiť osobne alebo poštou na adresu knižnice.

Prečítajte si viac: