FOTO: Žilinský samosprávny kraj opravil cestu v Liptovskej Teplej


Foto: FOTO: Žilinský samosprávny kraj opravil cestu v Liptovskej Teplej
Galéria: 6 fotiek
Foto: Facebook.com

Rekonštrukcia vozovky zlepšuje v rámci eurofondového projektu INTERREG SK - CZ návštevníkom prístup ku kultúrnym pamiatkam, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú. Úsek v dĺžke 838 metrov bol v zlom stavebno-technickom stave, a preto bolo potrebné jeho modernizáciu.

Obnovou cestnej komunikácie v katastri obce Liptovská Teplá sa tým pádom predĺžila jej životnosť a taktiež zvýšila bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Taktiež bola navýšená stabilita úseku a zlepšil sa jeho stavebno-technický stav a odvodňovacie zariadenie.Prečítajte si viac: