Predškoláci v Gbeľanoch majú novú techniku na výučbu: Interaktívna tabuľa vnesie do vzdelávania reálny svet


Foto: Predškoláci v Gbeľanoch majú novú techniku na výučbu: Interaktívna tabuľa vnesie do vzdelávania reálny svet

Obec Gbeľany sa opäť rozhodla modernizovať vzdelávanie pre predškolákov. Prostredníctvom príspevku ministerstva školstva sa im podarilo zakúpiť interaktívny, dotykový, veľkoformátový Flipchart – interaktívny displej najvyššej kvality. 

Ako informuje starosta obce Jozef Martinček na sociálnej sieti, tabuľa prináša do vzdelávania reálny svet: „Využívanie interaktívnej tabule v procese vzdelávania motivuje deti k učeniu, dokážu lepšie udržať pozornosť a rozvíjajú svoju počítačovú, priestorovú, informačnú gramotnosť a celý rad ďalších kompetencií. Okrem samotnej interaktívnej tabule sme zakúpili aj počítač, rádio, reproduktor a tlačiareň, ktorá umožňuje priamo z tabule vytlačiť nakreslené obrázky.“

Predškoláci tak budú mať k dispozícii tú najmodernejšiu techniku a celý proces výučby bude tým pádom najefektívnejší. Žiaci tak budú pripravení zvládnuť požiadavky školy.

Prečítajte si viac: