Sedem žilinských poslancov vyjadrilo podporu verejnej diskusii k parkovaciemu domu na sídlisku Vlčince


Foto: Sedem žilinských poslancov vyjadrilo podporu verejnej diskusii k parkovaciemu domu na sídlisku Vlčince Foto: Reinoo

V posledných týždňoch výrazne rezonuje medzi Žilinčanmi téma výstavby nového parkovacieho domu, ktorý má slúžiť nájomníkom kancelárskych a obchodných priestorov a zároveň obyvateľom žijúcim v okolí ulice Obchodná. Návrh vybudovať 750 nových parkovacích miest predstavil žilinský developer – spoločnosť Reinoo.

Vybudovanie parkovacieho domu ponúka výmenou za odpredaj pozemku o výmere 3 751 metrov štvorcových za trhovú cenu. Reinoo aktuálne buduje na Obchodnej ulici novú administratívnu budovu, ku ktorej má povolenú výstavbu niekoľkopodlažného parkoviska s kapacitou približne 500 parkovacích miest.

Vzhľadom na skutočnosť, že parkovacie kapacity využívajú zamestnanci najmä počas pracovného dňa a vo zvyšných hodinách sú do značnej miery prázdne, ponúkol investor obyvateľom Vlčiniec možnosť využívať nevyťažené parkovacie miesta zdieľanou formou. 

Namiesto potrebných 500 parkovacích miest na vlastnom pozemku pri aktuálne budovanom kancelárskom objekte navrhli zástupcovia spoločnosti premiestnenie parkovacieho domu bližšie k sídlisku a navýšenie kapacity na 750 miest. Obyvatelia by tak získali 250 celodenne voľných miest a 500 zdieľaných, ktoré by využívali popoludní a počas noci. Svoje vozidlá by tak nemuseli parkovať na križovatkách, v zákrutách, na trávnatých plochách, prípadne by neboli nútení krúžiť po uliciach a hľadať voľné státie. Parkovanie by im bolo poskytované za symbolický poplatok.

V reakcii na zverejnený návrh parkovacieho domu vyjadrili niektorí obyvatelia ulice B. S. Timravy svoj nesúhlas. Súčasťou protestu boli aj transparenty rozmiestnené na stromoch v blízkosti bytového domu. Ako dôvody uvádzali znečistenie ovzdušia ďalšími vozidlami, úbytok zelene, zatienenie okien bytov či zrušenie kopčeka, ktorý využívajú deti na sánkovanie alebo celkové zhoršenie kvality bývania v lokalite.

Galéria: 4 fotky

Žilinská samospráva s odpredajom pozemku nesúhlasí, téma bude predmetom verejnej diskusie

Poslanec za Vlčince Patrik Groma prišiel s návrhom zaradiť predaj pozemku do programu zasadnutia mestského parlamentu vo februári. Zároveň žiadal, aby sa k predmetnej záležitosti uskutočnila verejná diskusia. Uznesenie poslanci schválili, primátor ho však nepodpísal. To ale nebráni uskutočneniu diskusie.

Sedem poslancov z klubu Iná Žilina vyjadrilo svoj súhlas s uskutočnením verejnej diskusie. Podľa ich stanoviska je dôležité zaoberať sa témou nedostatku parkovacích miest a verejne hovoriť nielen o situácii, ale aj možnostiach riešenia.

„Nič to nemení na tom, že situácia so statickou dopravou je na žilinských sídliskách kritická. Vyčerpali sa možnosti rozširovania parkovacích plôch, pričom automobilov neustále pribúda. Ďalšie stojiská by bolo možné realizovať už iba na úkor zelene. Blížime sa tak do fázy, ktorú už majú za sebou viaceré slovenské mestá – regulácia parkovania,“ spresňuje klub Iná Žilina na sociálnej sieti.

Filozofiou regulácie je zvýhodnenie občanov mesta prostredníctvom politiky rezidentného parkovania. V takomto prípade má každý obyvateľ k bytu zvýhodnené vždy prvé vozidlo. Každé ďalšie je následne za zvýšený poplatok.

„Nielen aktuálny zámer výstavby parkovacieho domu, ale aj komplexné riešenie parkovania by malo byť súčasťou širšej verejnej diskusie, na ktorú je najvyšší čas. Vždy sme podporovali, a aj naďalej budeme, fórum pre diskusiu a konštruktívnu výmenu názorov. Obzvlášť pri zámeroch, ktoré sú zásahom do verejných priestorov a budú mať vplyv na život v meste a na jeho občanov,“ spresňujú poslanci.

Súhlas s verejnou diskusiou ohľadom výstavby parkovacieho domu vyjadrili títo poslanci:

 • Ľudmila Chodelková
  poslankyňa Mestského zastupiteľstva Žilina za volebný obvod č. 1 (Hliny I - IV, Staré mesto), poslankyňa Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za okres Žilina,
 • Martin Barčík
  poslanec MsZ Žilina za volebný obvod č. 4 (Vlčince), poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za okres Žilina,
 • Róbert Kašša
  poslanec MsZ Žilina za volebný obvod č. 4 (Vlčince), poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja za okres Žilina,
 • Jozef Juriš
  poslanec MsZ Žilina za volebný obvod č. 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové), predseda poslaneckého klubu INÁ Žilina,
 • Denis Cáder
  poslanec MsZ Žilina za volebný obvod č. 7 (Bánová, Závodie, Žilinská Lehota),
 • Branislav Delinčák
  poslanec MsZ Žilina za volebný obvod č. 7 (Bánová, Závodie, Žilinská Lehota),
 • Rastislav Johanes
  poslanec MsZ Žilina za volebný obvod č. 8 (Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie).

Poznámka: Milan Dubec vlastní podiel v spoločnosti TnC IV, s. r. o., ktorá prevádzkuje spravodajský web Žilinak.sk


Prečítajte si viac: