Výskumníci zo Žiliny chcú zhodnocovať použité rúška a respirátory. Pridávaním do drevných peliet


Foto: Výskumníci zo Žiliny chcú zhodnocovať použité rúška a respirátory. Pridávaním do drevných peliet Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Pandémia COVID-19 má okrem zdravotných a psychologických následkov aj dopady na životné prostredie, a nie malé. Preto sa svetové špičky vo výskume zaoberajú možnosťou recyklácie a ďalšieho využitia odpadu, ktorý vzniká v súvislosti s ochranou. Otázku, či je možné odpad z rúšok, respirátorov a masiek riešiť ekologicky a energeticky zároveň, si kladú aj výskumníci Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Ich práca je súčasťou technologického pokroku a snahy energeticky zlikvidovať jednorazové rúška spolu s respirátormi. Tie je možné spracovať pomocou mechanických úprav a následne pridávať ako prímes do drevených peliet: „Cieľom výskumu je znížiť množstvo produkovaného odpadu v súvislosti s pandémiou COVID-19 a prispieť k ekologickému riešeniu,“ vysvetľuje hovorkyňa UNIZA Adriana Valentovičová.

Skokový nárast spotrebovaného zdravotníckeho materiálu najlepšie ilustruje mesto Wu-chan, kde sa pôvodne objavil nový koronavírus. Po začiatku pandémie tu množstvo ochranných rúšok, masiek a respirátorov ako tuhého komunálneho odpadu stúplo na šesťnásobok z hodnoty 40 ton až na približne 240 ton denne.

Pelety by mohli slúžiť na vykurovanie

Doslova celý svet zaplavuje oceány použitým ochranným materiálom. Na základe odhadu spoločnosti OceansAsia v roku 2020 sa v oceáne ocitlo až 1,56 miliárd masiek. Globálny nárast výroby a taktiež spotreby jednorazových rúšok a respirátorov predstavuje veľkú výzvu v oblasti ich zneškodňovania vzhľadom na ochranu životného prostredia.

Výskumníci z Výskumného centra (VC UNIZA) a Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty (SjF UNIZA) hľadajú nové možnosti v rámci výzvy VEGA. Výskum bude sčasti realizovaný aj prostredníctvom diplomovej práce, študenti na UNIZA si môžu vybrať riešenie ekologických projektov a výskumom tak pomôcť k životnému prostrediu.


FOTO: Žilinská univerzita v Žiline

Originalita výskumu Energetické zhodnocovanie produkovaného odpadu v súvislosti s pandémiou COVID-19 spočíva vo využití odpadu z rúšok a respirátorov ako prídavného materiálu na výrobu peliet na peletovacom lise, pričom hlavný vstupný materiál budú tvoriť drevené piliny, do ktorých sa bude primiešavať práve dezintegrovaný odpad z rúšok a respirátorov. Vyrobené pelety bude potrebné otestovať, či spĺňajú normované požiadavky, aby mohli byť použiteľné v praxi na vykurovanie.

Možné riešenie testujú na odpadných respirátoroch z výroby

Výskumníci pracujú v laboratóriách s peletovacím lisom a ďalším vybavením, pričom v procese peletizácie používajú drevné piliny a respirátory. Testovanie vyrobených peliet bude prebiehať na prístrojoch, ako sú elementárny analyzátor, termogravimetrický analyzátor, analyzátor teploty taviteľnosti popola, kalorimeter, Ligno-tester a ďalšie. Meranie výkonových a emisných parametrov spočíva v použití vhodného zdroja tepla na pelety a v spálení jednotlivých vzoriek, pričom budú merané potrebné parametre.

Pandémia COVID-19 má katastrofálny dopad na životné prostredie. Je nevyhnutné hľadať možnosti recyklácie a ďalšieho využitia tohto odpadu.

„Nápad vznikol v rámci Divízie výskumu inteligentných budov a obnoviteľných energií vo Výskumnom centre. Ako výskumníci sme sa pozreli na túto problematiku z energetického hľadiska a snažíme sa spracovať odpadné rúška a respirátory do použiteľnej formy na výrobu peliet. Chcela by som sa touto formou poďakovať mojim kolegom za spoluprácu, ako aj Výskumnému centru, Katedre energetickej techniky a Žilinskej univerzite za možnosť realizácie a taktiež spoločnosti Volz Filters SK s.r.o. za bezplatné dodanie odpadných respirátorov z výroby,“ povedala Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD. z Výskumného centra UNIZA.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Žilinská univerzita v Žiline