Viaceré ulice na Bôriku a Hlinách budú počas novembra zjednosmernené, zníži sa aj rýchlosť na 30 km/h


Foto: Viaceré ulice na Bôriku a Hlinách budú počas novembra zjednosmernené, zníži sa aj rýchlosť na 30 km/h

V žilinských mestských častiach Bôrik a Hliny dôjde počas nasledujúcich týždňov k zmenám v organizácii dopravy. Samospráva postupne realizuje kroky, ktorých cieľom je upokojenie situácie, znižovanie rizika vzniku dopravných kolízií a zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov.

Vo vybraných lokalitách budú prijaté nové opatrenia. Okrem zjednosmernenia ulíc sa plošne zníži maximálna povolená rýchlosť. Riešené územie je od západu ohraničené Hlinskou ulicou, zo severu Nešporovou ulicou, od východu ulicou Na Malý Diel a od juhu ulicami Centrálna a Pod Hájom. 

Obyvatelia dlhodobo evidujú zvýšený pohyb áut či problémy s parkovaním

„Ide o zmenu organizácie dopravy v zmysle schváleného projektu na Bôriku, ktorého predmetom je upokojenie dopravy v tejto rezidenčnej oblasti (vytvorenie školskej zóny a plošnej zóny 30, fyzické prvky upokojenia cestnej premávky) a zlepšenie organizácie dopravy (doplnenie dopravného značenia, potrebné vyznačenie dôležitých križovatiek, zjednosmernenie vybraných ulíc a pod.),“ spresnil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Príprave predchádzalo zhodnotenie situácie. Pracovníci mestského úradu najskôr vykonali obhliadky spojené s monitorovaním dopravnej situácie. Následne sa uskutočnili stretnutia mestských poslancov, zástupcov mesta, dopravného inžiniera a zodpovedného projektanta. Ďalším krokom bola diskusia s miestnymi obyvateľmi.

Súčasťou projektu je doplnenie chýbajúceho dopravného značenia vyznačujúceho prednosť v jazde ako aj priechody pre chodcov. Zjednosmernenie je navrhnuté tak, aby tvorilo zokruhovaný systém. Zmena dopravného režimu bola navrhnutá na základe šírkových pomerov cestných komunikácií a dopravného toku premiestňujúcich sa vozidiel.

Nákladná doprava (okrem dopravnej obsluhy) je z celej riešenej oblasti vylúčená

Po vyznačení nových jazdných pruhov v jednosmerných uliciach bude možné existujúci voľný priestor využiť napríklad na rozšírenie cyklodopravy o nové trasy či zvýšenie počtu parkovacích miest. Jedno z takýchto riešení je možné vidieť na ulici Bôrická cesta, kde nedávno zrekonštruovali chodník a doplnili vodorovné dopravné značenie vyznačujúce dostupné státia.

Aj tu sa počíta s vytvorením zóny 30, v ktorej bude platiť plošné zníženie rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu. Realizácia dopravného projektu na Bôriku a Hlinách potrvá do konca novembra. Predpokladané náklady na realizáciu všetkých opatrení sú menej než 75 000 eur s DPH.

Zoznam zmien v doprave

UlicaRiešenie
Bajzova ulicaZjednosmerňuje sa
od križovatky s Poľnou uliciou po Tajovského ulicu
Bôrická cestaZjednosmerňuje sa
od križovatky s Oravskou ulicou po Tulipánovú ulicu
Poľná ulicaZjednosmerňuje sa
od križovatky s Tajovského ulicou po Ul. Alexandra Rudnaya
Stavbárska ulicaZjednosmerňuje sa
od križovatky s Ul. Alexandra Rudnaya po Ul. Benjamína Martinského
Ulica Andreja LemešaZjednosmerňuje sa
od križovatky s Ul. Mila Urbana po Ul. Alexandra Rudnaya
Ulica Antona PetrovskéhoZjednosmerňuje sa
od križovatky s Ul. Benjamína Martinského po Hečkovu ulicu
Ulica Benjamína MartinskéhoZjednosmerňuje sa
od križovatky s Ul. Vendelína Javorku po Ul. Antona Petrovského
Ulica Jána KovalíkaZjednosmerňuje sa
od križovatky s Festivalovou ulicou po Kraskovu ulicu
Ulica Mila UrbanaZjednosmerňuje sa
od križovatky s Nešporovou ulicou po Kraskovu ulicu
Ulica Vendelína JavorkuZjednosmerňuje sa
od križovatky s Ul. Benjamína Martinského po Hečkovu ulicuPrečítajte si viac: