V obci Raková na Kysuciach došlo k požiaru lesného porastu, vietor rozšíril oheň na veľkú plochu


Foto: V obci Raková na Kysuciach došlo k požiaru lesného porastu, vietor rozšíril oheň na veľkú plochu Foto: KR HaZZ v Žiline

V stredu 9. júna 2021 došlo na Kysuciach k ďalšiemu požiaru lesa. Na likvidačné práce boli krátko pred štvrtou hodinou popoludní vyslaní hasiči z Čadce a Kysuckého Nového Mesta. Požiar mladšieho lesného porastu oznámili z katastrálneho územia obce Raková v okrese Čadca.

„Prieskumom bolo zistené, že horí lesný porast na Grúni o rozlohe cca 300 x 200 metrov, pričom vplyvom vetra sa požiar rýchlo rozšíril ďalej. Na likvidáciu požiaru boli povolaní aj hasiči z dobrovoľných hasičských zborov obcí Raková, Zákopčie a Turzovka,“ spresnila Miroslava Mintálová z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline.

Voda bola zabezpečovaná kyvadlovou dopravou, pričom na uhasenie požiaru sa jej použilo približne 70 tisíc litrov. Pri hasení museli hasiči používať aj jednoduché hasiace prostriedky, požiar napokon uhasili okolo 21:00 hod. Príčina vzniku je v štádiu zisťovania

Každoročne po zimnom období dochádza k zvýšenému výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patria najmä v jarnom období vypaľovanie suchých trávnatých porastov a spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch.

Týmto spôsobom sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu a pritom si neuvedomujú, že táto činnosť môže veľmi ľahko viesť k vzniku požiaru. V najhorších prípadoch aj k strate na majetku alebo k strate na životoch.

Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je ZAKÁZANÉ:

  • vypaľovať porasty trávy, bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • spaľovať horľavé látky na pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Táto zakázaná činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné za nedodržanie zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky 16 596 eur.

Prečítajte si viac: