Petíciou žiadajú uzákonniť odstup pri predchádzaní cyklistu na 1,5 metra, podpísalo ju 16-tisíc ľudí


Foto: Petíciou žiadajú uzákonniť odstup pri predchádzaní cyklistu na 1,5 metra, podpísalo ju 16-tisíc ľudí Foto: ilustračné

Hoci sa stav cykloinfraštruktúry v Žiline v posledných rokoch zlepšuje, stále nie je ideálny a nové úseky pribúdajú postupne. Najnovšie plánuje mesto Žilina požiadať o európske štrukturálne a investičné fondy na dostavbu cyklotrasy medzi Solinkami a Hlinami. Pri absentujúcich cyklochodníkoch a cyklocestách musia cyklisti využívať cestné komunikácie.

Nedávna smrť deaflympijského cyklistu Adriana Babiča a následná nehoda cyklistu Martina Chrena prinútila osobnosti na čele s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou spustiť petíciu za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na cestách.

Hlavným bodom žiadosti petície, ktorú podpísalo už vyše 16 000 signatárov, je sprecízne pravidla o zachovávaní dostatočného bočného odstupu od predchádzaného cyklistu. Za petíciou stojí aj mladý cyklista Denis Vojtičko, ktorému nezodpovedný vodič pred tromi rokmi zabil otca počas tréningu na bicykli. Kamarát bol aj s nebohým Adriánom Babičom.

Odstup napísaný priamo v zákone

Dnes ukladá Zákon o cestnej premávke vodičom povinnosť dodržiavať pri predchádzaní dostatočný bočný odstup, avšak nešpecifikuje jeho rozsah. Ako to býva pri podobne neexaktných zneniach zákona, zneužívajú to najmä špekulanti, ktorí si myslia, že obchádza cyklistov niekoľko desiatok centimetrov je bezpečné pre obe strany. V petícii žiadajú signatári stanovenie presnej hodnoty vzdialenosti na jeden a pol metra tak, ako je to vo vyspelých európskych štátoch:

„Dôsledkom aktuálneho vágneho znenia zákona je rôznorodý výklad, znížená vymáhateľnosti zákona a v konečnom dôsledku aj zvýšené ohrozenie zdravia a života najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Preto žiadame, aby po vzore mnohých európskych štátov, napríklad Belgicka, Francúzska, Holandska, Španielska, Portugalska či Luxemburska, bolo doplnené ustanovenie § 15 ods. 3 zákona o cestnej premávke o presnú špecifikáciu a vymedzenie bočného odstupu pri predchádzaní cyklistov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, a to vo vzdialenosti 1,5 metra.“

Autori petície pripomínajú, že úpravou ustanovenia nedôjde k zmene súčasnej existujúcej povinnosti. Iba jej spresneniu: „Rovnako prízvukujeme, že navrhovaná úprava nebude mať významný vplyv na plynulosť cestnej premávky, keďže spomalenie vodičov o niekoľko sekúnd je bezvýznamné vo vzťahu k ochrane zdravia a životov tých najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.“

Lepšie možnosti pokutovania pirátov a prístup založený na dátach

Signatári petície ďalej žiadajú, aby sa polícia zamerala na kontrolu rýchlosti vozidiel pri predchádzaní na miestach, ktoré sú exponované z pohľadu výskytu chodcov a cyklistov: „Napríklad pravdepodobnosť, že stojaca osoba prežije náraz automobilu pri rýchlosti 64 km/h je len mizivých 15 %, pri rýchlosti 48 km/h je to už 55 %, pri rýchlosti 32 km/h až 95 %.“ Zároveň požadujú podstatné navýšenie množstva stacionárnych meracích bodov a tiež automatizáciu vymáhania pokút, aby tak kontroly mohli reálne prispieť k zmene štýlu a rýchlosti jazdy vozidiel:

„Požadujeme, aby sa mestám a obciam umožnilo meranie a sankcionovanie rýchlej jazdy s možnosťou využiť inštitút objektívnej zodpovednosti. Mestá a obce majú lepšiu znalosť prostredia a najmä poskytnú zvýšený dohľad nad rýchlosťou vozidiel, ktorý sa prejaví lepšou disciplinovanosťou vodičov.“

Ďalšími bodmi petície sú zjednodušenie procesu určovania dopravného značenia, následkom čoho by samosprávy a správcovia ciest mohli zmeniť a zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky znížením maximálnej povolenej rýchlosti. Posledný bod petície sa týka prístupu založeného na dátach, napríklad nehody by sa mali zaznamenať pomocou GPS systému na všetkých komunikáciách tak, aby sa dalo s nimi ďalej pracovať pri vyhodnocovaní rizikových úsekov

Petícia sa nachádza na tomto odkaze