Žilinský kraj je pre domácich turistov druhý najpopulárnejší


Foto: Žilinský kraj je pre domácich turistov druhý najpopulárnejší Foto: fotografovanie.info

Ubytovacie zariadenia v Žilinskom kraji v uplyvnulom roku ubytovali až 19,7% domácich turistov. Po Bratislavskom kraji (25,6%) ide o druhý najvyšší počet spomedzi krajov. Ku koncu decembra bolo v Žilinskom kraji 839 ubytovacích zariadení. Z toho 610 poskytuje ubytovanie hromadnou formou, 229 ubytovanie v súkromí.

Viac ako dva milióny prenocovaní

Viac ako 33 000 lôžok poskytuje Žilinský kraj pre svojich návštevníkov. „Kapacita všetkých zariadení bola 11.933 izieb s 33.655 lôžkami, príležitostné lôžka tvorili 13,6 %. V počte prenocovaní má Žilinský kraj spolu s Prešovským rovnaký podiel (19,7 %) na celkovom počte prenocovaní návštevníkov v SR. V absolútnom vyjadrení má Žilinský kraj 2,147 milióna prenocovaní a Prešovský 2,142 milióna prenocovaní. Podiel Bratislavského kraja dosiahol 18,6 %. Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka bol 2,9 noci a ostal na úrovni roku 2013. U domácich návštevníkov medziročne nedošlo k zmene a ostal na úrovni 2,8 noci. U zahraničných návštevníkov sa zvýšil z 3,1 na 3,2 noci,“ uviedla pre TASR Katarína Holienčíková z odboru informatiky, registrov a informačných služieb pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Žiline.

Za noc v priemere 24 eur

Zo štatistík ďalej vyplýva, že priemerná cena za jedno lôžko a noc, vrátane DPH, bola v Žilinskom kraji 23,44 eura. „Domáci návštevník zaplatil 22,57 eura a zahraničný 24,95 eura. V porovnaní s rokom 2013 sa cena za ubytovanie zvýšila o 0,71 eura - u domáceho návštevníka o 0,71 eura a zahraničného o 0,80 eura. Z hľadiska štruktúry sa medziročne zvýšil podiel domácich návštevníkov zo 64,5 % v roku 2013 na 66,6 % v roku 2014. Podiel zahraničných návštevníkov sa znížil z 35,5 % v roku 2013 na 33,4 % v roku 2014. Podľa krajiny trvalého pobytu tvorili najviac cudzincov občania Českej republiky so 14,4-% podielom na celkovom počte návštevníkov kraja. Na druhom mieste boli návštevníci z Poľska so 7,6-% podielom. Oproti roku 2013 sa znížil počet Poliakov o 12,8 % a Čechov o 16,6 %,“ uzatvorila pre TASR Holienčíková.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TASR