Zlepšiť stav ovzdušia v Žiline má pomôcť aj AIR TRITIA, projekt vytvárali tri a pol roka


Foto: Zlepšiť stav ovzdušia v Žiline má pomôcť aj AIR TRITIA, projekt vytvárali tri a pol roka Foto: UNIZA

Znečistenie ovzdušia, a z neho vyplývajúce predčasné úmrtia či zbytočné choroby, sa postupne stávajú spoločenskou témou. Problém je aj v Žiline, kde je vysoký podiel smogu a často dochádza k prekročeniu limitných hodnôt pre jednotlivé častice.

Na riešení situácie sa podieľajú odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline. Včera sme informovali o projektoch zameraných na zníženie znečistenia pri vykurovaní domácností, ktoré sú najviac zastúpeným pôvodcom. Výskumníci na Katedre energetickej techniky (KET) pomáhajú navrhnúť špecializované riešenia a modifikácie, okrem toho vychovávajú v atraktívnom bakalárskom programe špecialistov na energetiku, po ktorých je vysoký dopyt.

Ďalším projektom s medzinárodným presahom je AIR TRITIA, ktorý po tri a pol roku prác funguje ako otvorený expertný systém riadenia kvality ovzdušia (AQMS) podporený vedeckými poznatkami. Najvýznamnejšími výstupmi projektu sú stratégie riadenia kvality ovzdušia a akčné plány pre všetky kraje, vojvodstvá a pilotné mestá zúčastnené v projekte. Medzinárodný projekt bol ukončený v novembri 2020.

Aktuálne informácie k smogovej situácii

Mestám vrátane Žiliny ponúka 92 opatrení, z nich je možné kombinovať podľa situácie vyhovujúcej potrebám lokality. Opatrenia pre vybrané mestá vrátane Žiliny boli následne namodelované v systéme AQMS a samosprávy si z nich vytvorili konkrétne akčné plány.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Výstupy z AIR TRITIA sú pre samosprávy dôležité, keďže im poskytujú nielen zhodnotenie súčasného stavu, ale aj predikciu pre najbližšie roky a návrhy na to, ako smerovať k zlepšeniu stavu kvality ovzdušia. Taktiež vedia na ich základe kvalifikovane rozhodovať pri vydávaní povolení. Mestá zúčastnené priamo na riešení projektu sú Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybnik.

Výstup z časti Predpovedný systém varovania – PWS, ktorý poskytuje aktuálne informácie o predpokladanom znečistení ovzdušia počas nasledujúcich 48 hodín je dostupný na tomto odkaze. Keď SHMU vyhlási smogovú situáciu alebo varovanie pre mesto, v systéme vidíme aktuálne a presné informácie.

Medzinárodný projekt AIR TRITIA zameraný na kvalitu ovzdušia v pohraničnom regióne TRITIA (Žilinský samosprávny kraj, Moravsko-sliezskeho kraj, Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo) riešilo konzorcium zo Slovenska, Poľska a Českej republiky.

Na projekte spolupracovalo pätnásť projektových partnerov z regiónu, Žilinskú univerzitu v Žiline reprezentovala Stavebná fakulta a Výskumné centrum, zastúpené bolo aj mesto Žilina a ŽSK.

Prečítajte si viac:


Zdroj: UNIZA