Dom umenia Fatra Žilina opravia zvonku aj zvnútra, rozšíria pódium a počet sedadiel


Foto: Dom umenia Fatra Žilina opravia zvonku aj zvnútra, rozšíria pódium a počet sedadiel Foto: ŠKO Žilina

Po začiatku rekonštrukcie Sirotára na Mariánskom námestí čaká v Žiline významná obnova ďalšiu pamiatku v historickom centre - Štátny komorný orchester Žilina (ŠKO) začína projekt obnovy Domu umenia Fatra. Grant v celkovej sume 997 177 eur poslúži na obnovu národnej kultúrnej pamiatky. Financovanie zabezpečujú takzvané nórske fondy a v menšej časti aj štátny rozpočet SR.

Budova, ktorá sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina pár desiatok metrov od centrálneho Mariánskeho námestia, stojí od roku 1921 ako budova kina a divadla Grand Bio Universum. Dňa 3. januára 1922 tu bola premiéra prvého hraného slovenského filmu „Jánošík“.

V rokoch 1983 až 1988 kino Fatra zrekonštruovali pre potreby ŠKO v Žiline. V Dome umenia Fatra sa konajú koncerty a podujatia organizované Štátnym komorným orchestrom Žilina a iné spoločenské a kultúrne podujatia. Súčasný stav budovy, tak exteriéru, ako i interiéru, vôbec nezodpovedá významu a funkcii, ktorú plní ako sídlo štátneho hudobného telesa bohato navštevovaného divákmi s celoročným využitím.

Obnova zahŕňa exteriér aj interiér národnej kultúrnej pamiatky

Podľa stanoviska reštaurátora Krajského pamiatkového úradu je objekt v havarijnom stave, výtvarná výzdoba fasád je značne poškodená, hrozí ohrozenie prechádzajúcich chodcov bez okamžitého zásahu môže byť poškodenie nezvratné. Situáciu s nepriaznivým stavom budovy Domu umenia Fatra, a to tak fasády ako i koncertnej sály, veľmi citlivo vnímajú a uvedomujú si aj návštevníci koncertov, odborná verejnosť i obyvatelia mesta.

Reštaurovanie kultúrnej pamiatky zahŕňa 2 podstatné, a pre celkovú obnovu NKP nevyhnutné časti:

A. Pamiatková obnova fasád a okien, fasáda a umelecké prvky na nej budú kompletne zreštaurované, obnovený bude pôvodný historický nápis na atike hlavnej fasády „Grand Bio Universum“, okná a dvere kompletne vymenené podľa historických prameňov s doplnením izolačného dvojskla do vonkajšej časti okien.

B: Obnova koncertnej sály v súlade s požiadavkami KPÚ zahŕňa: a) Osvetlenie – výmena a doplnenie, b) rozšírenie pódia, c) obnova a rekonštrukcia podlahy, d) obnova a doplnenie sedadiel.

Výstupom projektu bude okrem reštaurovania budovy aj zorganizovanie viacerých koncertov, ktoré využijú nový potenciál zrekonštruovanej pamiatky, nové možnosti a videoprojekcie, svetelného a zvukového potenciálu, rozšíreného pódia. Budú to spoločné koncerty s nórskymi umelcami, prezentujúce tvorbu nórskych autorov, koncert orchestra s rómskou kapelou a speváckym zborom, koncerty pre rôzne cieľové skupiny.

Rekonštrukcia má pomôcť propagácii kultúrneho dedičstva

Zároveň všetky podujatia v rámci projektu budú prispievať k jednému alebo obom cieľom, a to: boju proti radikalizmu, extrémizmu a nenávistným prejavom, a prezentácii kultúrneho dedičstva menšín a spojeniu rôznych kultúr a žánrov, priblíženie rôznych kultúr širokému publiku. Budú určené rôznym cieľovým skupinám, verejnosti, mladým, školám, deťom. Všetky typy podujatí budú naďalej prebiehať aj v budúcnosti.

Rekonštrukcia umožní podstatne zvýšiť využitie objektu na kultúrne aktivity propagujúce kultúrne dedičstvo prostredníctvom hudby, obrazu (projekcie s hudbou), tanca i hovoreného slova, spojiť ich s inovatívnymi prvkami (vďaka novému osvetleniu a obrazu), ktoré obohatia zážitok návštevníkov, zvýšia ich záujem o návštevu podujatí a zvýšia návštevnosť obnovenej pamiatky.

Projekt realizuje ŠKO Žilina v spolupráci s 2 partnermi - OZ MUSICA CLASSICA Žilina a privátnou spoločnosťou Potfaj A3A z Nórska. Aktuality o postupe obnovy bude ŠKO Žilina prinášať prostredníctvom FB stránky venovanej tomuto projektu - Prelaďme na novú vlnu - Dom umenia Fatra Žilina.

 


Zdroj: ŠKO Žilina