Najviac študentov prichádza do Žiliny cez Erasmus+ z Francúzska a Turecka, minulý rok sa ich prihlásilo 183


Foto: Najviac študentov prichádza do Žiliny cez Erasmus+ z Francúzska a Turecka, minulý rok sa ich prihlásilo 183 Foto: Khayal Abbas Akhtar z Pakistanu študoval v Erasmus+ u nás. Zdroj: UNIZA

V akademickom roku 2019/2020 si Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) pripomenula 20. výročie medzinárodnej spolupráce v programe Erasmus+, ktorého cieľom je vytvárať európsky vzdelávací priestor. Študenti sú vďaka programu viac samostatní a adaptabilní, ľahko nadväzujú nové kontakty, čo je veľkým benefitom hlavne v medzinárodných spoluprácach.

V posledných rokoch študuje na UNIZA väčšina Erasmus+ študentov najmä z Francúzka a Turecka, mnohí ďalší prichádzajú z Talianska, Poľska, Portugalska či iných krajín. Z tých mimoeurópskych na UNIZA uskutočnili Erasmus+ študijný pobyt aj študenti z Azerbajdžanu, Taiwanu, alebo napríklad aj z Pakistanu.

Priemerne prichádzajú k nám študovať mladí ľudia z viac než dvadsiatich krajín sveta, v minulom akademickom roku 2019/2020 bolo na študijný pobyt prihlásených 183 študentov. Najviac ich študovalo na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS), Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) a Fakulte riadenia a informatiky (FRI).

V tomto akademickom roku 2020/2021 sa celkový počet Erasmus + študentov v Žiline kvôli súčasnej spoločenskej situácii znížil. Napriek tomu na žilinskej univerzite študuje takmer 50 študentov zo 17 krajín sveta online formou.

„Medzinárodná spolupráca a výnimočný program Erasmus+ nie je len krátky okamih v živote človeka, ale veľakrát je to kus života v jednom okamihu. Pre UNIZA je program Erasmus + navyše vecou prestíže i kvality inštitúcie aj v zmysle zahraničného partnerstva a riešenia európskych projektov,“ povedal prof. Ing. Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing.


Príbehy študentov ukazujú, že Erasmus+ v Žiline im pomohol profesne aj osobnostne

Laura Valier-Brasier je študentkou z Polytech Orléans vo Francúzku a v roku 2018 študovala na Strojníckej fakulte (SjF UNIZA) v zimnom semestri. Pobyt na UNIZA jej odporučila spolužiačka z Francúzka, jej motiváciou bolo získať novú skúsenosť, zažiť štúdium v inom prostredí a komunite študentov, zlepšiť si angličtinu a spoznať kus sveta na Slovensku a v susediacich štátoch.

Páčilo sa jej, že študenti na Slovensku cestujú zadarmo, majú skvelú komunitu Erasmus študentov, v ktorej zdieľajú zážitky a podporujú sa, cestujú a vytvárajú nové veci. Štúdium na UNIZA jej prišlo časovo menej náročné v porovnaní s tým na domácej univerzite vo Francúzku, kde ju čakalo po návrate domov veľa teoretickej práce.

Foto: UNIZA

Dnes sa však môže pochváliť, že aj vďaka mobilite na UNIZA, je súčasťou študentského projektu ekologického auta. Toto auto dosiahlo v súťaži Shell Eko-marathon veľký úspech, pri spotrebe 1 l paliva dosiahlo vzdialenosť 1277 km pri hmotnosti len 35 kg.  Laura z Francúzka je so študentmi Erasmus Student Network (ESN UNIZA) stále v kontakte.

Khayal Abbas Akhtar z Islamabadu v Pakistane (na titulnej fotografii) študoval v letnom semestri 2019 na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA). Nebolo pre neho jednoduché získať víza, nakoľko Slovensko nemá v Pakistane ambasádu, cestoval do Teheránu v Iráne dvakrát, čo ako študent považuje za celkom nákladnú záležitosť. Počiatočné obavy z neistoty a momentálnej stagnácie, nahradil myšlienkami na budúcnosť, ktorú si vysnil celkom presne.

Svoju túžbu zmenil na čin, vycestoval na Slovensko kvôli študijnému pobytu na UNIZA, aby si zvýšil kredit a šance na úspešné povolanie budúcnosti. Na FEIT UNIZA študoval nové technológie, AI a robotiku. Výsledkom aj tejto skúsenosti je jeho záverečná práca, v ktorej rieši systém včasného varovania v zariadení pre ženy pomocou SOS tlačítka na núdzové privolanie pomoci. Aj pre Khayal-a bol Erasmus+ na UNIZA životnou skúsenosťou, ktorá je pre neho predovšetkým vstupenkou do lepšieho výberu zamestnania a atraktívnejšieho CV.

Navyše sa mu podarilo rozvinúť niekoľko osobných kvalít ako soft skills, iniciatívnosť a proaktívny prístup, čo považuje za mimoriadne dôležité pri uplatnení sa na trhu práce. Potom, ako sa vrátil do Pakistanu, odporúčal a pomáhal študentom aj učiteľom na domácej univerzite uskutočniť mobilitu v rámci Erasmus+  na Slovensku.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: Žilinská univerzita v Žiline