Základné školy a škôlky v Žiline sa v pondelok 8. februára neotvoria, zatvorený zostáva aj mestský úrad


Foto: Základné školy a škôlky v Žiline sa v pondelok 8. februára neotvoria, zatvorený zostáva aj mestský úrad Foto: Mesto Žilina

Mestský úrad v Žiline zostane pre verejnosť naďalej zatvorený, dôvodom na obmedzenie jeho činnosti sú preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu spojené so zákazom vychádzania.

Od pondelka 8. februára budú na mestskom úrade nedostupné aj služby podateľne a pokladne, ktoré boli uplynulý týždeň k dispozícii len v nevyhnutných prípadoch.

V prevádzke zostávajú mestské zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) na uliciach Veľká okružná 82 a Puškinova 14. Prístupný je aj Denný stacionár na Námestí J. Borodáča a jedálne pre seniorov na  Námestí J. Borodáča 1, na Lichardovej ulici č. 44 v Žiline a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa 38.

Zároveň bude poskytovaná aj donáška stravy do domácností. Pre obyvateľov je opäť dostupná aj činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Žilinské materské školy fungujú v obmedzenej prevádzke pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domu.

V rovnakom režime fungujú na všetkých 14 základných školách v Žiline školské kluby detí v celodennej prevádzke. Žiaci sa v nich vzdelávajú v malých skupinách dištančne podobne ako ich spolužiaci.

Pre školákov z klubov detí zabezpečujú školy aj stravovanie. O opätovnom otvorení škôl bude mesto informovať v pondelok 8. februára.

„Plošné testovanie v Žiline sme pripravovali z presvedčenia, že sa podarí uskutočniť návrat detí do škôl, aj vzhľadom k epidemickej situácii v rámci mesta.  Momentálne je však stále platné rozhodnutie ministra školstva z 8. januára, ktorým prerušuje vyučovanie základných škôl a činnosť  materských škôl. O novom rozhodnutí dnes rokuje vláda, ale aktuálne nevieme povedať, s akým výsledkom a musíme rešpektovať existujúce rozhodnutie,“ povedal primátor mesta Peter Fiabáne.

Samospráva po porade s riaditeľmi základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prijala na krízovom štábe rozhodnutie, že ak vláda svojím uznesením povolí návrat detí do škôl, tak budú otvorené.

Z dôvodov zabezpečenia školského stravovania, organizácie vyučovania, záväzného stanoviska a korektnej informovanosti voči rodičom, zamestnancom školstva a verejnosti, ich môže mesto otvoriť až od utorka 9. februára.

„Preto materské školy a 1. stupeň základných škôl nebudeme v pondelok 8. februára otvárať. Riaditelia škôl potrebujú čas, aby dokázali otvorenie škôl zorganizovať v zmysle všetkých platných protiepidemických nariadení. Chceme školy opäť otvoriť a chápeme zároveň potreby rodičov, ktorí volajú po opätovnom otvorení škôl, no musíme predovšetkým chrániť zdravie našich obyvateľov a urobiť to bezpečne,“ dodal žilinský primátor.

Niektoré stredné školy v Žilinskom kraji prechádzajú na prezenčnú formu

Žilinský samosprávny kraj vydal odporúčanie pre stredné školy vo svojej pôsobnosti, aby pokračovali v dištančnej forme výučby a otvárali najskôr po jarných prázdninách. Študenti by sa tak mohli vrátiť do lavíc až po 22. februári, závisieť to však bude aj od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

„Konečné rozhodnutie bolo v rukách riaditeľov stredných škôl. Celkovo z 59 stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bude desať stredných škôl (17%) poskytovať od 08.02.2021 prezenčnú formu vyučovania a 49 stredných škôl bude ďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní,“ spresnila Žilinská župa.

Zoznam stredných škôl, ktoré plánujú prezenčnú formu od 8. februára 2021

Kysuce

 1. SOŠ drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou (prezenčná forma praktického vyučovania žiakov učebných odborov)
 2. SOŠ technická, Čadca

Horné Považie

 1. Konzervatórium, Žilina
 2. Spojená škola, Žilina – Bytčica (prezenčná forma praktického vyučovania žiakov učebných odborov)
 3. SOŠ podnikania, Žilina (len odborný výcvik u zamestnávateľa)
 4. Hotelová akadémia, Žilina

Turiec

 1. SOŠ obchodu a služieb, Martin

Liptov

 1. Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš (3. a 4. ročník kombinovane - 3 dni prezenčne a 2 dni dištančne; 1. a 2. ročník pokračuje v dištančnom vzdelávaní)
 2. Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš (maturitný ročník prezenčne)

Orava

 1. SOŠ lesnícka, Tvrdošín
 2. Spojená škola, Tvrdošín
 3. SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín
 4. Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín (1. ročník a 3. ročník prezenčne; ostatné ročníky idú dištančnou formou)

Občania mesta Žilina môžu pri riešení svojich záležitostí naďalej využívať elektronickú komunikáciu s konkrétnymi odbormi či zamestnancami. Aktuálne informácie Žilinčania nájdu aj na internetovej stránke mesta a na osobitnej internetovej stránke koronavirus.zilina.sk.

Prečítajte si viac:

Zdroj: Mesto Žilina