Otužovanie v Žiline naberá na popularite. Dlhoroční otužilci klubu Tučniaky Žilina radia, ako na to


Foto: Otužovanie v Žiline naberá na popularite. Dlhoroční otužilci klubu Tučniaky Žilina radia, ako na to Foto: KO Tučniaky Žilina

Pobyt v dĺžke niekoľkých minút na vodných plochách v okolí Žiliny sa stáva čoraz populárnejším športom, otužovanie prilákalo počas lockdownu výrazné množstvo nových záujemcov.

Na to, ako správne začať, kde sú obľúbené miesta na otužovanie aj chod klubu nám odpovedali dvaja členovia klubu Klubu otužilcov Tučniaky Žilina - jeho bývalý predseda Jozef Repčík a nový predseda Ivor Rizman.

Sledujete v tejto sezóne vyšší príliv nových otužilcov v Žiline a čo by ste im poradili na začiatok?

Jozef: Jesenné mesiace sú obvykle časom, kedy viacerí ľudia prejavujú záujem o otužovanie, prípadne i členstvo v našom klube. U niektorých je to náhodný impulz, ktorý ich priviedol k vode, iní si to chcú  vyskúšať. Niekto chce posilniť svoje telo a vôľu, upevniť zdravie, ďalší si chce niečo dokázať  a podobne.

Nie všetci skutočne zaradia otužovanie medzi svoje pravidelné a dlhodobé aktivity.  Preto sa členom nášho klubu môže stať až otužilec, ktorý s nami absolvoval celú jednu sezónu a nastúpil do ďalšej, čo naznačuje,  že si vytvoril k otužovaniu pevnejší a dlhodobejší vzťah.

Tohoročná sezóna však priniesla enormný nárast záujmu o otužovanie, a to nielen v rámci Žiliny, či Slovenska, ale aj v okolitých krajinách. Jedným z mála pozitív pandémie je zvýšený záujem ľudí o svoje zdravie a snaha posilniť svoju odolnosť a obranyschopnosť voči infekciám. To je výborná správa, a otužovanie k tomu určite môže prispieť. Na zvýšenom záujme o otužovanie sa podieľa aj uzavretie väčšiny športovísk, čo vedie k presunu športových aktivít do prírody.

Všetkým začiatočníkom však odporúčame používať zdravý rozum, mať rešpekt k prírodným i aktuálnym poveternostným podmienkam a uvážlivé rozhodovanie primerané ich doterajšej malej skúsenosti. Nesnažiť sa o rekordy a extrémne kúsky za každú cenu, neočakávať, že sa stanú otužilcami za 1 až 2 mesiace. Vhodné je vyhľadať si informácie o otužovaní, ktoré sú dostupné na internete. Viaceré otužilecké združenia na Slovensku majú svoje internetové stránky, kde nájdu užitočné rady a informácie pre začiatočníkov.

Ivor: Zvýšený záujem o plávanie vo vodnom diele bol spôsobený aj zavretím plavárne, a tak plavci využili v zvýšenej miere možnosť plávania v otvorenej vode. Niektorí z nich plynule pokračujú aj v zimnom plávaní, alebo otužovaní.

Čo je nevyhnutnou súčasťou výbavy kohokoľvek, kto sa ide otužovať?

Ivor: Otužilec potrebuje veľmi málo, pričom väčšinu z toho každý doma má. Základný „otužilecký set“ tvorí  batoh, alebo športová taška. V ňom by mali byť plavky, osuška, čiapka na plávanie (nemusí to byť klasická plavecká čiapka), koberček alebo kus karimatky pod nohy, obuv do vody, celta alebo fólia na uloženie, prípadne i zakrytie odevov, bezpečnostný vak a termoska s teplým čajom. Na sebe voľnejšie, teplé oblečenie, ktoré nevyžaduje pri obliekaní jemnú motoriku.  A aby som nezabudol, odhodlanie a pevnú vôľu.

Má otužovanie nejaký optimálny postup? 

Jozef: Zdravé a bezpečné otužovanie stojí na troch základných princípoch: pravidelnosť, postupnosť, primeranosť.

Pravidelnosť znamená, že otužovanie nie je občasná aktivita, ktorú robíme, ak práve máme čas a chuť, ale vyžaduje si zaradiť do celkového režimu týždňa a robiť ho pravidelne. Minimum je raz týždenne, postačujúce je dvakrát a optimálna frekvencia je trikrát týždenne. S voľnými dňami na regeneráciu medzi.

Postupnosť hovorí o tom, že pri otužovaní sa netreba unáhliť. Začíname s miernou dávkou chladovej záťaže, pomaly na ňu svoje telo privykáme a postupne môžeme pridávať čas pobytu vo vode, alebo ísť do chladnejšej vody.

A primeranosť určuje objem chladovej záťaže, ktorá je vhodná pre konkrétneho človeka v jeho aktuálnej otužileckej kondícii. To, čo je primerané jednému, môže byť úplne nevhodné, či až škodlivé pre iného. Správny cit pre primeranú dávku chladu získava otužilec až vlastnou dlhodobou skúsenosťou a poznaním reakcií svojho tela vo vode i po výstupe z vody a pri návrate tela do tepelnej rovnováhy.

Môže sa otužovať každý?

Ivor: V zásade áno. Otužovať sa však dá rôznymi, rozdielne náročnými formami. Vzduchom pri pobyte vonku za každého počasia, pri práci alebo športe, vodou pri sprchovaní, oblievaní,  vo vhodnej nádobe, alebo domácom (aj detskom) bazéne, samozrejme snehom.  S ľahkými formami otužovania môžeme začať u detí od útleho veku a zimné plávanie bez extrémnych podmienok obľubujú a dobre znášajú aj seniori nad 70 rokov.

Otužovanie v ľadovej vode v prírode, zimné plávanie a najmä plávanie pri silných mrazoch, to sú  najnáročnejšie a najagresívnejšie formy otužovania, ktoré nemusia byť vhodné pre každého.  Pri akýchkoľvek pochybnostiach o svojom zdravotnom stave by sa mal každý poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom.  Výber primeraného spôsobu otužovania a „dávkovania chladu“ je už len na konkrétnom človeku.

Ako dlho vydržia v ľadovej vode najvytrvalejší otužilci vášho klubu?

Ivor: Najprv je potrebné upresniť, čo je to ľadová voda. V otužileckej terminológii je to voda, ktorá má teplotu od 0°C do 4,0°C. Na dosiahnutie žiadúcich zdravotných účinkov postačuje pravidelný pobyt v takejto vode približne 2 – 3 minúty. Pre trénovaných otužilcov je príjemný čas pobytu v nej približne 5 – 8 minút. Aj keď by vydržali i viac.

Tí najvýkonnejší súťažní zimní plavci, ktorí súťažia na tratiach 750 a 1000 metrov, sú vo vode aj viac ako 20 minút, podľa prísne určených časových limitov. Ale to je prípustné len u plavcov s overenou plaveckou a otužileckou výkonnosťou.

Začiatočníkom odporúčame   kratšie časy v rozmedzí 3 až 5 minút. Je to však veľmi individuálne a správny čas si najlepšie nájde každý sám. Vôbec neplatí, že čím je pobyt vo vode dlhší, tým je to zdravšie, alebo lepšie. Oveľa dôležitejšie, než byť v ľadovej vode dlho, je byť v nej pravidelne a často.

Foto: Klub otužilcov Tučniaky Žilina

Existuje príliš studené počasie alebo voda?

Jozef: O otužilcoch sa úsmevne hovorí, že sú to priaznivci nepriaznivého počasia, ktorí sa riadia heslom „Čím horšie, tým lepšie“. A že voda im začína byť studená, až keď  si o ňu môžu rozbiť hlavu. Ale teraz vážne.  Bežne plávame pri vetre, v daždi, v mrazoch, pri snežení, za svetla i za tmy a všetky tieto podmienky považujeme za prirodzené a primerané. O tom je otužovanie.

Teplota vody v našich podmienkach je aj pri najväčších mrazoch 0 – 1°C. Na to sme pripravení. Zato   mrazivé počasie výrazne pod nulou v kombinácii s vetrom dokáže vytvoriť až extrémne podmienky, ktoré už nie sú príjemné, zdravé, ani bezpečné.

Dôležité je ako dlho sme mokrí a vyzlečení vystavení takýmto extrémom, či máme možnosť po doplávaní dostať sa rýchlo do teplejšieho prostredia, osušiť a prezliecť. Ak sme len niekde na brehu, bez akejkoľvek ochrany, môže to byť kruté. To je jeden z dôvodov, prečo by sme mali mať na brehu vždy niekoho, kto by nám v prípade potreby dokázal pomôcť.

Je vhodné pokračovať v otužovaní aj v lete? Čím sa počas letných dní šport odlišuje?

Ivor: Ani v priebehu leta otužilci na vodu nezanevrú. Spravidla sa venujú bežnému rekreačnému plávaniu, pri ktorom si vylepšujú svoj plavecký spôsob, alebo diaľkovému plávaniu, ktoré zvyšuje ich vytrvalosť. Teplá voda umožňuje aj viachodinové plávania. Náš klub sa zameriava na celoročné plávanie v otvorenej vode a v poslednej dobe sa niektorí členovia zúčastňujú aj diaľkoplaveckých podujatí. Viac nájdete na našej stránke www.tucniakyzilina.sk v kategórii naše úspechy.

O aké podujatia ste v Klube otužilcov Tučniaky Žilina kvôli opatreniam prišli?

Jozef: Opatrenia obmedzujúce zhromažďovanie a pohyb osôb sa významnou mierou dotkli aj činnosti nášho klubu. To najdôležitejšie, čo nám obmedzenia priniesli, je narušenie pravidelného spoločného tréningového procesu. A tiež  priberanie, prípravu a začlenenie nových záujemcov o otužovanie a zimné plávanie do klubu. Zakrátko po spoločnom otvorení novej otužileckej sezóny sme museli zrušiť pravidelné spoločné tréningy a prejsť na individuálne plávanie, alebo plávanie v malých skupinkách.

To je, žiaľ,  presný opak bezpečnostných zásad pri otužovaní  – neplávať sám, mať niekoho nablízku vo vode i na brehu. Každému začiatočníkovi roky odporúčame spoločné plávania so skúsenejšími otužilcami, ktorí mu vedia poradiť, pomôcť, povzbudiť. A súbežne s tým si vytvárať aj osobné, priateľské vzťahy s členmi klubu.  To všetko je v súčasnosti značne narušené..

Nemohli sme uskutočniť žiadne spoločné stretnutia, vstupné inštruktáže pre nových záujemcov, nedalo sa nám organizovať športové podujatia, pravidelné jesenné brigády, neuskutočnili sme ani predvianočné klubové stretnutie, v obmedzenej podobe tradičné vianočné, silvestrovské, či novoročné plávania. Taktiež sme sa nepodieľali na podujatí  Vianočný beh a zimné plávanie, na ktorom už niekoľko rokov spolupracujeme s mestom Žilina.

Viacerí členovia nášho klubu pôsobia ako organizátori alebo pretekári v celoslovenskej zimno-plaveckej súťaži „Slovenský pohár v zimnom plávaní“. V tejto súťažnej sezóne, ktorá mala mať 8 kôl na rôznych vodných plochách Slovenska, sa s najväčšou pravdepodobnosťou už neuskutoční ani jedno.

Otužilecká obec na Slovensku organizuje počas zimnej sezóny skoro každý víkend množstvo ďalších spoločných nesúťažných podujatí na rôznych miestach Slovenska. Boli vždy spestrením našej činnosti a priestorom pre získavanie nových priateľstiev. Žiaľ, ani tieto akcie sa v súčasnosti nemôžu konať.

Jedinou útechou je fakt, že oproti mnohým iným, indoorovým športovcom,  sme na tom lepšie, pretože naše tréningy sú vlastne pobytom v prírode a zákaz vychádzania ich neobmedzuje.

Veľmi často sa Žilinčania otužujú na Vodnom diele, máme v Žilinskom kraji skryté a menej známe miesta, v ktorých je otužovanie zážitkom aj vzhľadom na prostredie?

Ivor: Vodné dielo je pre nás najbližšia lokalita. Voda v ňom nevyniká osobitnou čistotou, ale nemali sme v tomto zmysle žiadne problémy. Keď Vodné dielo zamrzne, prechádzame do toku Váhu, ktorý v Žiline nezamrzne ani pri najsilnejších mrazoch. Toto prostredie má však umelý, industriálny charakter. Niektorí naši členovia využívajú tiež Hričovskú priehradu, Kysucu, Rajčanku, alebo biokoridor. Obmedzené využitie umožňujú aj okolité horské potoky.

Prírodné prostredie nachádzame v lome Nezbudská Lúčka, na štrkoviskách v Kotešovej,  Predmieri, Lipovci, na Ontáriu, v lome Šútovo a ďalších miestach. V ostatných rokoch, v súvislosti s výstavbou diaľnice a ťažbou štrku,  vznikajú v jej okolí  nové vodné plochy, ktoré však, bohužiaľ,  nie sú nijako rekultivované a upravené na rekreačné využitie. 

Po 16 rokoch došlo v klube k zmene na poste predsedu, aké zmeny sa pripravuje nový predseda?

Jozef: Zmena na mieste predsedu klubu bol prirodzený krok, ktorý nám prináša ako sa hovorí „čerstvý vietor“ . Novú energiu, nové nápady, perspektívu ďalšieho rozvoja klubu. Som rád, že mám nasledovníka, ktorý má všetky predpoklady byt úspešným vedúcim klubu a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu.

Ivor: Ja som do klubu vstúpil len pred dvomi rokmi najmä preto, aby som mohol pretekať v Slovenskom pohári v zimnom plávaní, kde sa vyžaduje príslušnosť pretekára k evidovanému otužileckému klubu.

Pôvodne som predpokladal, že budem s tučniakmi chodiť plávať raz týždenne, ale akosi od prvého tréningu vo Váhu v januári 2019 som už vynechal len veľmi málo termínov a chodím plávať tri krát do týždňa. Prečo? No jednoducho je to taká perfektná partia, že sa neviem dočkať, kedy ich znovu uvidím, a to nielen pri vode, ale aj na turistike či pri iných aktivitách.

Aj keď môj prvotný dôvod bol súťaženie,  nehodlám preferovať tento cieľ v rámci klubu, hoci ako sme už poznamenali, našim cieľom je podporovať hlavne plávanie v otvorenej vode. Tým nevylučujeme zo svojich radov neplavcov, ale radi im pomôžeme postupne sa zlepšiť a vychutnávať si nielen pôsobenie chladu, ale aj voľnosti pohybu v prírode a vo vode.

Spoločne chceme urobiť poriadok v rastúcej členskej základni a nastaviť pravidlá prijímania nových členov v súvislosti so súčasným boomom a našimi kapacitami.

Zameriame sa na užšiu spoluprácu s mestom pri postupnom vylepšovaní podmienok pre realizáciu našich aktivít, ktoré iste využijú aj ďalší rekreační plavci, triatlonisti a širšia otužilecká verejnosť. Veríme že sa nám podarí získať dodatočné zdroje okrem 2% a členských príspevkov a niečo dobudovať aj svojpomocne, alebo práve v spolupráci s mestom, prípadne VÚC. Pokračovať budeme v osvedčených akciách, plán nájdete na našej stránke a postupne iste pribudnú aj ďalšie.

Záujemcom odporúčame najprv získať  informácie z našej stránky www.tucniakyzilina.sk, kde nájdu užitočné informácie o našich cieľoch,  ako začať, ale aj ako sa ku nám pridať.

Čo by ste na záver zapriali všetkým novým otužilcom?

Ivor a Jozef: Nech im otužovanie a pravidelný pobyt v chladnej vode prináša veľa zdravia, potešenie a pohodu v duši a nech sa otužovanie stane pevnou súčasťou ich pestrého a zdravého spôsobu života.