Bulvár v Žiline čaká budúci rok premena, zosúladenie investičných akcií ušetrí peniaze


Foto: Bulvár v Žiline čaká budúci rok premena, zosúladenie investičných akcií ušetrí peniaze Foto: ilustračné

Ešte v máji schválili poslanci Mestského zastupiteľstva vyčlenenie sumy 100-tisíc eur na spracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť pre rekonštrukciu Bulváru v Žiline. Aj keď v čase naplno prejavujúcej sa koronakrízy chcela časť poslancov odmietnuť alokovanie finančných prostriedkov, ich použitie môže v budúcnosti znamenať úsporu.

Na Bulvári totiž plánuje realizovať investičné práce aj Žilinská teplárenská, ktorá aktuálne začala ďalšiu etapu výmeny rozvodov. K centrálnej časti mesta by sa mali teplári dopracovať v budúcom roku a práve vtedy chce byť radnica pripravená, aby bolo možné skoordinovať práce. Zároveň tým nebudú obyvatelia lokality opakovane obťažovaní stavebným ruchom a obmedzeniami. 

„Predpokladá sa rok 2021, vedenie mesta intenzívne komunikuje so Žilinskou teplárenskou v tejto téme. Oslovili sme všetkých správcov inžinierských sietí v danom území, nielen Žilinskú teplárenskú. A to nielen z dôvodu zistenia technického stavu sietí, ale takisto z dôvodu zosúladenia prípadných ďalších investičných akcií. Takisto mesto pristúpi k dialógu s vlastníkmi nehnuteľností, ktorí budú rekonštrukciou dotknutí. Mesto Žilina má eminentný záujem, aby všetky stavebné práce boli v maximálnej miere skoordinované, a preto aj predprojektovej príprave venuje patričnú pozornosť,“ potvrdil zámer hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Nateraz nie je jasné, koľko bude predstavovať úspora financií v tejto etape. Časť Bulváru od ulice Veľká Okružná (Aupark) po ulicu Juraja Fándlyho bude rekonštruovaná podľa architektonickej súťaže a následne spracovaného územného plánu zóny, obnova ale čaká aj priestor takzvaného “nového” Bulváru. Ten siaha po Krajskú knižnicu v Žiline.

Vizualizácia “starého” Bulváru. Zdroj: zilina.sk

„Na priestor “nového” Bulváru od ulice J. Fándlyho po ulicu Mostná bola tiež vypracovaná architektonická súťaž v roku 1996, avšak z nej sa zachovala len jedna fotografia. Tento priestor je v súčasnosti riešený v rámci Urbanistickej štúdie revitalizácie sídliska Hliny III-IV spracovanej v roku 2019. Štúdia overila a spodrobnila riešenie územného plánu mesta v uvedenej lokalite a bude slúžiť ako podklad pre potreby prípravy následných projektových dokumentácií revitalizácie sídliska a rekonštrukcie verejného priestoru – ulice Antona Bernoláka,“ dodal Miškovčík.


Podľa jeho slov mesto Žilina v súčasnosti finišuje v prípravách na vyhlásenie architektonickej súťaže na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Cieľom súťaže je nájsť kvalitné riešenie daných priestorov a dobrého projektanta na zhotovenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti. Mesto Žilina v koordinácii s novovzniknutým Útvarom hlavného architekta mesta zvolilo formu súťažného dialógu. Dôvodom sú nároky na kvalitné riešenie verejného priestoru mesta.

„Táto inovatívna forma ponúka možnosť “kreovať” návrhy a hľadať dobré riešenia významného mestského priestoru formou dialógu. Návrh rekonštrukcie verejného priestoru e zložitý proces v požiadavke na urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie s dôrazom na urbanistický detail. Z pohľadu mesta je Bulvár historicky a priestorovo dôležité miesto, najmä pre jeho priame väzby na hlavné kompozičné osi mesta a významné jestvujúce a navrhované urbanistické štruktúry. Mesto Žilina očakáva, že pri použití súťažného dialógu bude možné získať riešenie, ktoré tieto faktory zohľadní a bude riešiť v maximálnej miere a s väčšou istotou, ako pri štandardnej anonymnej súťaži návrhov, pri ktorej nie je možné o riešení rokovať v priebehu jej spracovania,“ uzavrel hovorca mesta s tým, že ulica Antona Bernoláka je jedna z najvýraznejších mestských tried postavených na Slovensku.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu