Interné oddelenie FNsP Žilina nespĺňa hygienické štandardy


Foto: Interné oddelenie FNsP Žilina nespĺňa hygienické štandardy

S takýmto záverom prišla kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Medzi najvážnejšie nedostatky patrí nízky počet toaliet a spŕch pre pacientov a nedodržanie minimálnej plochy pre jedno lôžko na izbe. Problematická je tiež izolácia infekčných pacientov. „RÚVZ v Žiline na základe listu lekárov potvrdil všetky pochybenia uvádzané v liste. A to nedostatok spŕch na oddelení, nedostatok toaliet, nedostatočná technická izolácia pacientov s infekčným ochorením, nedodržanie minimálneho priestoru pre lôžko pacienta, nefunkčné umývadlá na WC,“ konštatujú hygienici.

Do 7 dní musí riaditeľ nemocnice predložiť návrh riešení

„Nedodržiavajú štandardy, ktoré musí každé zdravotnícke zariadenie zo zákona nevyhnutne spĺňať. Rovnako obložnosť (obsadenosť oddelenských postelí) na danom oddelení pravidelne presahujúca 100% (priemer za rok 2014 bol 104,1%) je z epidemiologického hľadiska neakceptovateľná, nakoľko obložnosť presahujúca 80% predstavuje pre pacientov zvýšené riziko nemocničných nákaz. A na druhej strane daný región pri takto preplnenom oddelení v bežnej prevádzke nemá zabezpečenú rezervu pre prípad epidémie, či iných neočakávateľných situácií s väčším množstvom chorých, napríklad chrípková epidémia,“ uviedol šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

Podľa našich informácií dali všetci lekári na čele s primárom interného oddelnia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline výpovede k 1. marcu. Od tejto doby im plynie výpovedná lehota 2 mesiace. K lekárom sa pridaly sestry, ich situáciu vraj tiež nikto nerieši. “Chcú dať výpovede. Sú už veľmi vyčerpané, unavené. Nikto nerieši ich situáciu. Povedať, že riešime neznamená, že riešia,” vysvetlila Monika Kavecká, predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek. Malo by ísť o výpovede sestier na centrálnej jednotke intenzívnej starostlivosti.

Námestník už rezignoval na svoju funkciu, dôvodom je negatívna medializácia jeho osoby

Námestník riaditeľa Adam Hochel pod vplyvom medializácie situácie v nemocnici abdikoval. “Ako dôvod pánovi riaditeľovi uviedol negatívnu medializáciu jeho osoby v súvislosti s podaním výpovede 14 lekárov na internom oddelení. Pán riaditeľ rešpektoval tento dôvod a prijal demisiu,” vysvetlila šéfka tlačového odboru na ministerstve zdravotníctva Zuzana Čižmáriková.

Prečítajte si viac: