Historické fotografie mesta - 10.časť


Foto: Historické fotografie mesta - 10.časť
Galéria: 3 fotky

1.fotografia - Dominantný pohľad, vľavo dole starý žilinský pivovar. Farský kopček. Žilina bola veľkým obchodným centrom (jarmoky), trhovníci mohli prísť s povozmi hore farským kopčekom, kde vtedy ešte neboli schody. Vedúcim farského úradu bol v tom čase prelát Tomáš Rúžička, priestory vedľa fary boli farské záhrady, pod nimi voľné priestranstvo, ktoré sa neskôr využilo na obchodné miestnosti.

2.fotografia - Celkový pohľad na Žilinu z Hradiska. Vpredu vidieť výstavbu rodinných domov, ktorá sa volala svojdomov. Túto výstavbu projektovali staviteľ p. Schéér. V pozadí sa nachádza staré mesto s vežami Farského kostola. Vpravo za výstavbou je Evanjelický kostol, oproti ktorému sa nachádza novopostavená základná škola - terajšie Gymnázium. Vedľa školy je cintorín a v pozadí Maďarská továreň HUNGÁRIA, ktorá za Rakúsko - Uhorskej monarchie vyrábala umelé hnojivá

3.fotografia - Hurbanova ulica, dolný koniec. Zľava dom je predajňa chovproduktu. Katolícky vŕšok, pod ním vidieť zbytok hradného múru, ktorým bola obohnaná Žilina. Údajne smerom vpravo od múru sa nachádzala dolná brána. Vpravo budova katolíckeho domu z ktorého J. Tiso 6.10.1938 vyhlásil autonómiu Slovenskej republiky.

4.fotografia - Pohľad na Sládkovičovu ulicu, zľava sú obchody, kde pôvodne boli laubne, hotel Grand v budove vedľa Grandu bolo papiernIctvo TRÁVNIČEK, kúpele PETROVSKÝ, na rohu pohostinstvo BODEGA. V dome napravo o výklenku vidíme sedembolestnú Pannu Máriu, ktorá sa tam nachádza aj v súčasnosti. V dome pod ňou sídli OBUV, kde predávali topánky POPPER.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu