Opustený zelovoc na Hlinách nevedia odstrániť už takmer dva roky


Foto: Opustený zelovoc na Hlinách nevedia odstrániť už takmer dva roky
Galéria: 6 fotiek

Opustený stánok na ulici Hlinská, ktorý kedysi slúžil na predaj ovocia a zeleniny, sa mestu Žilina nedarí odstrániť dlhé mesiace. Práve zdanlivo jednoduchý problém demontáže stánku je jedným z najstarších podnetov na platforme Odkazprestarostu, v ktorej obyvatelia nahlasujú samosprávam problémy.

Ako vyplýva z odpovede na podnet z roku 2019, mesto už vtedy riešilo stánok dlhšiu dobu: „Dňa 12.6.2017 bola na Okresný súd Žilina podaná žaloba na vypratanie nehnuteľnosti (pozemku pod predmetným stánkom), na základe ktorej dňa 16.5.2018 súd vydal rozsudok, ktorým povinného (vlastníka stánku) zaviazal tento pozemok vypratať. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 05.7.2018 a vykonateľnosť dňa 21.7.2018,“ uviedol vo februári 2019 Odbor právny a majetkový Mestského úradu Žilina. 

Práve pre akútnosť prípadu urgovalo mesto doručenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, a to opakovane. S následnou doložkou sa príslušný odbor obrátil na exekútora, ktorý má v konaní odstrániť na základe právoplatného uznesenia budovu z mestského pozemku.

Ešte v marci 2019 komunikovalo mesto na platforme nahlasovateľovi informáciu o tom, že vec je v exekučnom konaní. Ani dnes, viac ako rok po odstúpení, sa vec nepohla. Posledná informácia z mesta je z júna 2019, kedy mesto konštatuje, že vo veci už nedokáže spraviť nič a musí čakať na kroky exekútora: 

„V súčasnosti musíme počkať na konanie exekútora. Urobili sme všetko čo nám zákon umožňuje, avšak odstrániť stánok je možné len prostredníctvom exekútora. Uvedomujeme si naliehavosť odstránenia stánku, škoda, že toto si neuvedomuje aj jeho majiteľ, ktorý takýmto konaním len predlžuje nepriaznivý stav.“ 

Stánok je okrem vizuálnej záťaže prostredia aj miestom, ktoré príležitostne navštevujú osoby bez domova, podľa informácií nášho čitateľa sa tu priebežne objavujú fľaše po alkohole. Aj keď je súčasný stav nevyhovujúci pre samosprávu aj obyvateľov žijúcich v blízkosti stánku, celý prípad ilustruje nepružnosť platnej legislatívy pri jeho naprávaní.Prečítajte si viac: