Rezidencia Murgašova v Žiline vyhlási verejnú súťaž o komunitný grant na 30 000 eur


Foto: Rezidencia Murgašova v Žiline vyhlási verejnú súťaž o komunitný grant na 30 000 eur

Na Murgašovej ulici sa plánuje výstavba bytového domu v súlade s najmodernejšími ekologickými trendmi. Spoločnosť VS Investment a.s., ktorá plánuje zelený bytový dom postaviť, v súčasnosti s vedením mesta finalizuje dohodu o poskytnutí daru vo výške 30 000 eur na verejnoprospešné projekty na Vlčincoch.

Ďalších 30 000 eur bude venovaných prostredníctvom komunitného grantu najlepšiemu projektu pre obyvateľov v okolí plánovanej výstavby Rezidencie Murgašova.

Podľa projektového manažéra Michala Krkošku tým pokračujú v tradícii aj z iných projektov, a chcú tak jednoznačne ukázať, že im záleží na okolí a vzťahu obyvateľov k ich práci. 

„Náš projekt spĺňa tie najprísnejšie architektonické, urbanistické, ale aj ekologické štandardy. Okrem modernej stavby je pre našu filozofiu zásadná aj spolupráca s komunitou v okolí projektu. Preto sme sa rozhodli vypísať verejnú súťaž na komunitný projekt, či menšie projekty, v okolí Rezidencie Murgašova v celkovej hodnote 30-tisíc eur,“ vysvetľuje projektový manažér Krkoška. 

Ako ďalej dodáva, do súťaže o komunitný grant sa môže prihlásiť každý občan s akýmkoľvek nápadom, ktorý prispeje k zlepšeniu kvality života ako mladých rodín, tak aj seniorov v okolí Rezidencie Murgašova. 

„Aby sme do projektu ako zlepšiť verejný život zapojili čo najväčší počet ľudí, pre autora víťazného návrhu máme pripravenú odmenu vo výške 1 000 eur,“ dodal Krkoška.  

O víťaznom projekte bude rozhodovať nezávislá komisia bez zástupcu investora, zložená výhradne z radov odborníkov, členov miestnej komunity a plánované je aj prizvanie zástupcu mesta. Najlepšie vyhodnotený zámer sa dočká realizácie pravdepodobne už počas budovania bytového projektu.

Investor projektu venuje mestu prostriedky na venčovisko na Vlčincoch 

Okrem tohto grantu sa developer VS Investment a.s. už dohodol s vedením mesta a poslankyňou za sídlisko Vlčince Mgr. Ivetou Martinkovou na tom, že 30 000 eur venuje aj do vybudovania verejnoprospešného projektu na sídlisku Vlčince.

Podľa predbežnej dohody s poslankyňou a prednostom mestského úradu by týmto projektom malo byť verejné venčovisko. To doteraz na na najväčšom žilinskom sídlisku chýba.

„Ako som spomenul, našou filozofiou je lepšie prostredie. Zvýšenie kvality života a verejného priestoru berieme pri našich projektoch ako samozrejmosť,“ doplnil Krkoška. 

Zelená bytovka v centre Žiliny

Plánovaná Rezidencia Murgašova ide podľa projektového manažéra ďaleko za požiadavky územného plánu, kde už má projekt súhlasné stanovisko mesta. „Ide o jeden z najprogresívnejších a najzelenších projektov nielen v Žiline, ale dovolím si povedať, že aj na Slovensku,“ pokračuje v opise projektu projektový manažér Michal Krkoška.

Podľa neho index zelene prekročili svojim projektom oproti požiadavkám územného plánu až o polovicu, čím dosiahli koeficient zazelenania na úrovni takmer 65 percent.

Zdroj: Rezidencia Murgašova

Ďalej je v rezidencii naprojektovaný stojan pre verejné zdieľanie bicyklov, či nabíjačky pre elektromobily.

„Projekt samotného bytového domu je zároveň plánovaný podľa najnovších energetických pravidiel EÚ, vďaka svojim certifikátom nebude predstavovať záťaž pre životné prostredie,“ doplnil Krkoška s tým, že ľudia si často mylne vysvetľujú úlohu zelene v centrách miest.

„Zelené plochy požadované tvorcami územných plánov na súkromných pozemkoch nemajú účel byť verejnými parkami. Ich skutočnou úlohou v centrách miest je tvorba kyslíka, zadržiavanie zrážkových vôd v lokalite, ovplyvnenie teploty počas letných mesiacov, či poskytnutie úkrytu pre vtáctvo a inú faunu,“ uzavrel Krkoška.

Viac informácií o rezidencii, ale aj súťaži o najlepší komunitný projekt nájdete na facebookovej stránke Rezidencia Murgašova a na www.bytymurgasova.sk

 Zdroj: PR VS Investment