VIDEO: Školy a škôlky zatiaľ v Žiline neuzatvoria, mesto sa riadi pokynmi hygienikov


Foto: VIDEO: Školy a škôlky zatiaľ v Žiline neuzatvoria, mesto sa riadi pokynmi hygienikov

Po dnešnom zasadnutí krízového štábu na Okresnom úrade v Žiline zverejnil primátor Žiliny Peter Fiabáne krátky príhovor k obyvateľom, v ktorom ich vyzýva na dodržiavanie pokynov a usmernení zo všetkých úrovní štátnej správy a miestnej samosprávy.

Mesto Žilina už od minulého týždňa rieši situáciu a rokuje, predstavitelia sa zúčastňujú na zasadnutí krízového štábu na okresnej úrovni. Okrem toho mesto zriadilo vlastný krízový štáb. Výsledkom sú už dnes platné opatrenia na území mesta.

Primátor Fiabáne sa vyjadril aj k situácii so školami a škôlkami na území mesta, ktoré nateraz nebudú uzatvorené. Mesto podľa jeho slov v tejto veci rešpektuje a nasleduje pokyny hygienikov, je však pripravené školské zariadenia kedykoľvek zatvoriť, ak príde také nariadenie:

„Riadime sa dôsledne pokynmi hlavného hygienika a krízového štábu celoslovenského aj okresného úradu, ktorý dnes neodporúča zatiaľ uzavrieť školské zariadenia. My toto odporúčanie rešpektujeme s tým, že sme pripravení, ak by sa situácia akýmkoľvek spôsobom zmenila, okamžite reagovať,“ dodal primátor.

Ďalšou inštitúciou, ktorá prijala opatrenia za cieľom predísť šíreniu vírusu, je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina (ÚPSVaR). V tejto súvislosti s cieľom obmedzenia pohybu klientov po úrade boli prijaté na ÚPSVaR Žilina nasledovné opatrenia:

  • preberanie všetkých podaní a dokladov, ako aj vydávanie tlačív a potvrdení bude prebiehať na recepcii a podateľni úradu / prízemie, vstup do budovy
  • prijímanie žiadostí o preukaz ŤZP, ŤZP/S, parkovací preukaz, ich vydávanie, prijímanie žiadostí a dokladov k peňažným príspevkom na kompenzáciu bude prebiehať v kancelárii č. 2 / prízemie úradu

ÚPSVaR Žilina zároveň upozorňuje klientov na možnosť využiť pri vybavení svojich podaní nasledovné formy komunikácie s úradom telefonicky, e-mailom, elektronicky cez web www.slovensko.sk a poštou. Opatrenia platia od 10. marca 2020 do odvolania.

Prečítajte si viac: