Na cintoríne v Mojšovej Lúčke plánujú vybudovať nové pietne miesto s urnovými stenami


Foto: Na cintoríne v Mojšovej Lúčke plánujú vybudovať nové pietne miesto s urnovými stenami Foto: ilustračné

Cintorín v mestskej časti Žilina - Mojšova Lúčka bude rozšírený o Urnový háj a nové pietne miesto.

Mesto Žilina plánuje vybudovať na cintoríne v mestskej časti Mojšova Lúčka nové pietne miesto. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, v ktorom informuje verejnosť o možnostiach nahliadnutia a odosielania pripomienok. Návrh rieši výstavbu Urnového hája s urnovými stenami, pietneho miesta s krížom a mobiliáru.

„Vychádzame z celkového osadenia 3 kusov urnových stien o rozmeroch 3,96 x 1,80 x 1,28 m. V prvej etape výstavby bude osadená 1 stena a v druhej etape 2 steny. Budú vytvorené z kamenných platní o šírke 100 a 50 mm, v ktorej budú osadené urnové boxy z ocele o rozmeroch 0,4 x 0,4 x 0,5 m. Z bočných strán bude konštrukcia obložená žulovým kameňom opracovaným a nezalešteným v bledo sivom odtieni,“ uvádza sa v návrhoch.

Urnové steny sú naprojektované ako obojstranné, medzi nimi bude pôdorysne umiestnené nové pietne miesto. Na jednu stenu pripadá celkom 54 urnových boxov. Realizácia prebehne v rámci prvej etapy výstavby v plnom rozsahu.

Projekt počíta s osadením viacerých lavičiek v priestore pietneho miesta aj v páse pri dome smútku. Nové chodníky napojené na jestvujúci asfaltový povrch budú tvorené z nášľapných andezitových kamenných platní a lemované obrubníkmi.

Celkové náklady projektu boli odhadnuté na sumu približne 140 000 eur. Termín začatia výstavby odhaduje žilinská radnica na apríl tohto roku, ukončenie najneskôr do dvoch rokov.

Urnový háj na cintoríne v Žiline - Mojšova Lúčka | Zdroj: enviroportal.sk

Prečítajte si viac: