V mestských častiach Budatín, Zádubnie a Zástranie sa od 3. marca uskutoční zber objemného odpadu


Foto: V mestských častiach Budatín, Zádubnie a Zástranie sa od 3. marca uskutoční zber objemného odpadu

V meste Žilina sa počas marca a apríla 2020 uskutoční zber nadrozmerného komunálneho odpadu, ktorý bude vykonávaný prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber bude prebiehať na území mesta od 3. 3. do 17. 4. 2020.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. 

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici v centre mesta (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu alebo distribútorom pneumatík.

Zelený odpad je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci. Pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Rozpis podľa jednotlivých lokalít, ulíc a mestských častí je nasledovný:

Od 3. 3. do 6. 3. 2020 - Budatín, Zádubnie a Zástranie

Budatín

 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) - neskôr presun za železničnú trať
 • Radová ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Dolnej ulice a ulice Závoz
 • Ulica slovenských dobrovoľníkov (cintorín)

Zádubnie

 • Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
 • Richtárska ulica (stred mestskej časti)
 • Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti) - neskôr presun na stred ulice
 • Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Zádubanská ulica (pri cintoríne)

Zástranie

 • Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
 • Kostolná ulica (pri obchode Mineza)
 • Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti)
 • Stará dedina - neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom)
 • Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve)
 • Hore humnami (pri cintoríne)

Prečítajte si viac: