Možnosť vybaviť si voličský preukaz pre prezidentské voľby 2014


Foto: Možnosť vybaviť si voličský preukaz pre prezidentské voľby 2014

Mesto Žilina informuje občanov, ktorí v deň konania voľby prezidenta SR dňa 15. marca 2014 (1. kolo) a dňa 29. marca 2014 (2. kolo) nebudú v mieste trvalého pobytu a majú napriek tomu záujem o vykonanie volebného aktu, že pre takýchto občanov je určený voličský preukaz, na základe ktorého môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území SR, bez ohľadu na trvalý pobyt.
Záujemcovia o vydanie voličského preukazu na voľbu prezidenta SR s trvalým pobytom na území Mesta Žilina sa môžu obrátiť s uvedenou požiadavkou na Mestský úrad v Žiline v zmysle §5 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Vydávanie voličských preukazov sa vykonáva v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline, kde občania budú bez čakania vybavení v súlade s úradnými hodinami Klientskeho centra do 14. marca 2014 do 14.00 hod.
Žiadosť o vydanie voličského preukazu môžu občania poslať aj v písomnej podobe na adresu:
Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
alebo elektronicky na e-mailové adresy: jana.brathova@zilina.sk, kc_zalozny@zilina.sk

zdroj: http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazspravu&id=12846

Prečítajte si viac: